Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Kontakt os

Om pumper

En pumpe er en mekanisk enhed som kan flytte væske, varme eller gas. Dette sker ved overførsel af energi fra en drivende enhed, som i mange tilfælde vil være en motor – en motor drevet af eksempelvis elektricitet, trykluft, vakuum, hydraulik eller andet. En pumpe vil typiske være monteret i en af følgende 2 typer opstillinger: neddykket i væsken som skal pumpes, eller tørt opstillet hvor væsken løber til pumpen. Den første opstilling kaldes typisk dykpumpe (eksempelvis borerørspumpe), hvor den anden ofte vil navngives overfladepumpe.

Pumper vil ofte være klassificeret ved en af de følgende 2 metoder for flytning af væske: centrifugalpumper og positive pumper. En centrifugalpumpe vil grundet roterende bevægelse fra en motor overføre roterende kinetisk energi og omdanne dette til hydromekanisk energi i væskeflowet. Afhængig af behov for sammensætningen mellem væskemængde og tryk sørger en impeller (skovlhjul) for at kaste væske ud af pumpehuset i radial retning. En positiv pumpe flytter væske ved at fortrænge væsken i pumpehuset, så denne under sin vej gennem pumpen opbygger tryk og kastes gennem udgangen på pumpen. Herved øges trykket på afgangssiden. I modsætning til en centrifugalpumpe kan en positiv pumpe på trods af varierende udgangstryk fastholde et konstant flow. I modsætning til en centrifugalpumpe bør en positiv pumpe ikke pumpe op mod en lukket ventil da den bliver ved med at levere et flow. En konsekvens af dette kan være havari eller brud på rørsystemet pumpen indgår i. Her er løsningen en overtryksventil eller en sikkerhedsventil, som vil omdirigere væskeflowet enten til sugesiden af pumpen eller ud i det fri.

Afhængig af opgaven, herunder krav til væskemængde og tryk, mediet der skal pumpes, drivkraften på motoren og andre parametre, findes der en bred vifte af pumpetyper navngivet ud fra pumpeprincip, drivkraften eller endda hvilket medie pumpen er designet til. Eksempler på disse er:

  • Pumpeprincip: gearpumpe, lobepumpe, membranpumpe, væskeringspumpe
  • Medie: kemipumpe, vakuumpumper, damppumper