Om sikkerhedsventiler

Hvad er en sikkerhedsventil?

En sikkerhedsventil er en mekanisk åbne/lukke ventil der er designet til at beskytte bl.a. kedler, tryktank og andre typer systemer hvor udstyr skal sikres mod et overtryk (eller vakuum). På en måde kan man sige at sikkerhedsventilen er det svageste led på den aktuelle installation eller i et givent rørsystem. I modsætning til instrumenteringskomponenter som eksempelvis en pressostat, en tryktransmitter samt mange andre typer sensorer til overvågning fungerer sikkerhedsventilen udelukkende mekanisk uden brug af elektricitet. Herved vil den ikke svigte ved en eventuel strømafbrydelse. En sikkerhedsventil er altså en type af ventil, der beskytter mod overtryk i installationer og rørsystemer. sikkerhedsventilen åbner automatisk, hvis trykket i rørene overstiger et givent set-punkt. Inde i ventilen findes en spiralfjeder, som der ved et givent tryk i bar, bliver presset ned og derved løsner trykket.

Kontakt os her

Hvordan virker en sikkerhedsventil?

Sikkerhedsventilen er monteret med sin ene tilslutning (indgang) af ventilhuset på et givet rørsystem eller en tank/beholder og den anden monteret på et afgangsrør (eller med udblæsning direkte i den frie luft). En disc, hvorpå en fjeder med en given fjederkraft virker mod, sikrer at ventilen holdes lukket indtil trykket for åbning opnås. Når trykket stiger til det definerede setpunkt for sikkerhedsventilen, vil kraften der virker mod disc´en overstige fjederkraften. Som et resultat heraf vil disc´en løfte sig fra sit sæde i ventilen, og sikkerhedsventilen vil frigive mediet i systemet (vand, luft eller damp).

Hvilke typer sikkerhedsventiler findes der?

En sikkerhedsventil er typisk opdelt i en af de 3 følgende kategorier (på engelsk):

  • Proportional; hvor ventilen åbner ved det definerede setpunkt og stiger proportionelt indtil max 10% over setpunktet, hvor den er fuldt åben.
  • Full-Lift;  som inden for få procent over setpunktet er 100% åben.
  • Normal;  som har til formål at frigive en mindre del af mediet op til 10% over setpunktet. Herefter åbnes sikkerhedsventilen 100%.

Fælles for alle typer sikkerhedsventiler er, at de er defineret med et set-punkt hvor ventilen skal åbne. Det vil typisk være foretaget med certifikater der understøtter indstillingen udstedt fra producenten. For mange typer vil en plombering indikere at der ikke har været foretaget modificering af set-punktet.

Kontakt os her

Hvilke materialer og forordninger findes der for sikkerhedsventiler?

For at leve op til de strenge krav der stilles til sikkerhedsventiler er der defineret et regelsæt for opbygning og design af ventilen. Samtidig skal ventilen testes om den fungerer efter forskrifterne. 3 af de standarder der foreskriver hvordan en sikkerhedsventil skal fungere er ASME (www.asme.org) , ISO 4126-1:2013 (www.iso.org) som beskriver generelle krav til en sikkerhedsventil samt API 526 og API 527 der beskriver design, ventilens lysning , tryk/temperatur forhold m.m.
Ventilen vil ofte være udført i et materiale som er resistent over for mediet som den kommer i berøring med. Afhængig af applikation kan ventilhuset være udført i plast (PP) eller metaller såsom messing, stål, rustfast stål eller bronze. For de mere krævne applikationer vil eksotiske materialer som Hastelloy®, Duplex, Super Duplex, Monel og Titanium også være at finde.
Tilslutningsmæssigt vil en sikkerhedsventil være med enten gevind, flange eller med Tri-clamp til de sanitære installationer.

Kontakt os her