Om tryktransmitter

Hvad er en tryktransmitter?

En tryktransmitter er en anordning til trykmåling af gasser eller væsker. Tryk er et udtryk for den kraft, der skal til for at stoppe en væske fra at ekspandere. En tryktransmitter fungerer normalt således at der genereres et signal som en resultat af det pågældende tryk. 

Tryktransmittere kan alternativt også kaldes tryktransducere, trykfølere, trykafbrydere, trykindikatorer, piezometre og manometre. De bruges til styring og overvågning i mange daglige applikationer og kan også bruges til indirekte at måle andre variabler som væske, gasstrøm, hastighed, vandstand og højde. 

Der findes mange fabrikanter af tryktansmittere og derfor kan produkterne variere i teknologi, design, ydeevne, anvendelse og omkostninger. Man antager at der findes op til 50 forskellige teknologier og mindst 300 virksomheder, der fremstiller tryksensorer over hele verden. 

Hvad bruger man en tryktransmitter til?

En af kategorierne af tryktransmittere er designet til at måle i dynamisk tilstand og kan derfor indfanges trykændringer i medier der bevæger sig med høj hastighed. Et eksempel på applikationer hvor denne type sensor kunne finde anvendelse, er ved måling af forbrændingstryk i en motorcylinder eller i en gasturbine. Disse sensorer fremstilles almindeligvis af piezoelektriske materialer, såsom kvarts. Nogle trykfølere er trykafbrydere, som tænder eller slukker ved et bestemt tryk. For eksempel kan en vandpumpe styres af en trykafbryder, så den starter, når der frigives vand fra et givent system.

Findes der forskellige typer tryktransmittere?

Tryktransmittere klassificeres ud fra de trykintervaller de måler, temperaturen på mediet og vigtigst af alt hvilken type tryk de måler. Trykfølere er forskellige navngivet efter deres formål, men den samme teknologi kan anvendes under forskellige navne.

Absolut tryktransmitter

En transmitter der måler trykket i forhold til perfekt vakuum

Differens trykføler

Denne sensor måler forskellen mellem to tryk, til hver side af sensoren. Differenstryksensorer bruges i mange applikationer til at måle for eksempel trykfald over oliefiltre eller luftfiltre, væskeniveauer ved at sammenligne trykket over og under væsken eller strømningshastigheder ved at måle trykændringen over en begrænsning. Teknisk set er de fleste trykfølere i virkeligheden differential tryktransmittere.

Forseglet tryksensor 

Denne sensor måler trykket i forhold til et bestemt fast tryk og ikke det omgivende atmosfæriske tryk, som kan varierer afhængigt af placeringen og vejret.