Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om instrumentering

Flowkomponenter og instrumentering er et vidt begreb, men indenfor kategorien flow komponenter dækker det hos Iversen Trading over områder som måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Vi har en varieret og alsidig række partnere, som vi kan plukke vores løsninger fra afhængig af den specifikke opgave.

Måling af flow kan udføres ved at benytte enten en klassisk vandmåler, en flowmåler eller en flowsensor. Vandmåleren af den klassiske type, som er monteret på størstedelen af vandinstallationerne i private husstande, benytter et løbehjul som overfører rotationen til tandhjul og angiver en total mængde vand som har passeret vandmåleren. Ønskes denne måling videreformidlet til et elektronisk tælleværk kan der monteres en pulsgiver som via et kabel til tælleværket leverer et antal pulser pr. liter vand. Herved opnås en fjernaflæsning af vandmængden der er løbet gennem vandmåleren.
Ønskes der måling af øjeblikkeligt flow anvendes der ofte flowmålere som med forskellige principper kan måle hvor meget væske der løber gennem måleren på et hvilket som helst tidspunkt. Til dette anvendes der bl.a. elektromagnetiske flowmålere (kaldes også magnetisk induktive målere), ultralyds flowmålere samt flowmålere med mekaniske løbehjul. Her er anvendelsen bredt favnende og der kan findes en flowmåler til nærmest alle typer medier.
Skal der blot detekteres om der i et system af væske eller gas er flow eller ej, så anvendes en flowsensor. Denne vil sende et signal ON/OFF om hvorvidt der er flow, og kan typisk kalibreres ind så den passer til den konkrete opgaves flowmængde.

Måling af tryk kan opdeles i kontinuerlig måling med en tryktransmitter, og måling af tryk med et fast setpunkt hvortil der anvendes en tryksensor – denne kaldes også en pressostat.
Markedet for tryktransmittere er enormt og der findes modeller til alle typer opgaver, hvad enten det er til kemisk industri, fødevareapplikationer eller til regulering af pumper. Måleprincippet vil, afhængigt af trykområde, være af enten stempeltypen eller membrantypen, og skal transmitteren måle på aggressive medier findes der ligeledes konfigurationer til netop dette formål. En tryktransmitter kan være monteret med display for visning, men de fleste modeller sender signalet videre som 0-10VDC signal eller 4-20mA.
En pressostat har et fast setpunkt hvor kontaktsættet i pressostaten skifter fra brud til sluttet, og omvendt. Ved nogle modeller er dette setpunkt defineret på fabrikken, andre kan justeres i et givent område. Der findes tilmed pressostater som har et dobbelt kontaktsæt.
Tryktransimttere og pressostater leveres i mange typer materialer for de bedste mekaniske og kemiske egenskaber overfor mediet der skal måles på.

Måling af temperatur og niveau udføres med transmittere for kontinuerlig måling (4-20mA) samt ON/OFF sensorer, som i princippet er opbygget med samme udgangssignaler som tryktransmitterne og pressostaterne. Igen findes der mange varianter til den specifikke opgave.