Om pressostater

Hvad er en pressostat?

Produktet er en af flere løsninger til at måle tryk i medier som luft og væsker. Instrumentets opgave er at overvåge luftstrømmen i anlæg eller kontrollere trykket. Man kan sige at den fungerer som en back-up i mange processer hvor applikationer har brug for overvågning. I modsætning til en tryktransmitter, hvor målingen videreformidles via et analogt signal (typisk 0-10 VDC eller 4-20mA), er en pressostat defineret som kontinuerlig trykmåling med On/Off udgangssignal ved et givet setpunkt. Ved et setpunkt menes det trykniveau hvormed kontaktsættet på signalgiveren skifter. I hviletilstand (typisk ved 0 bars tryk) defineres kontaktsættets indstilling som enten NC (Normally Closed) eller NO (Normally Open). Ved NC er der skabt forbindelse over kontakten i hviletilstand, mens der for NO ikke er forbindelse over kontakten i hviletilstand. Udover Normally Open og Normally Closed findes der også en tredje kontakttype kaldet SPDT (Single Pole Double Throw) som er et dobbelt kontaktsæt (både NO og NC).

Tolerance for et givet setpunkt er ofte en vigtig parameter der har afgørende betydning for nøjagtig operation. Når et setpunkt for en pressostat skal indstilles er det vigtigt at definere om nøjagtigheden kræves ved faldende tryk eller ved stigende tryk. I 90% af de kendte applikationer vil nøjagtigheden være ved stigende tryk, men i nogle tilfælde er der behov for præcision ved faldende tryk. Det er derfor vigtigt at definere ”faldende tryk” såfremt dette ønskes.

Afhængigt af trykområdet der ønskes målt vil en pressostat være bygget efter et af de 2 følgende principper med enten membran for lavt tryk eller stempel for højt tryk. Typiske materialeudførsler for membraner er NBR, FKM eller EPDM. Instrumentet er oftest udført i plast eller metal såsom messing, overfladebehandlet kulstofstål eller rustfast stål (både SS304 og SS316).

En pressostat virker ved at mediet påvirker enten membran eller stempel hvorpå der modvirker en fjeder. Når trykket når setpunktet vil membranen påvirke et elektrisk kontaktsæt. Præcisionen bunder i megen viden om materialer, tolerancer af disse samt repetitionsnøjagtigheder ved serieproduktion. Kvaliteten på produktet ses derfor ofte ved det antal cyklusser der garanteres, men også mange andre parametre spiller ind.