Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om sanitære pumper

Mange udfordringer med væskehåndtering opstår fordi en given pumpe hverken er udformet eller egnede til applikationer som de er valgt til. Det er altid applikationen bestemmer hvilken type pumpe der skal anvendes.

Når man kender applikationen er det nødvendigt at overveje andre parametre, herunder leveringsvolumen og tryk, temperatur, strømningsegenskaber, damptryk, faststofindhold, ætsning, toksicitet og hygiejne. De rigtige materialer vælges i henhold til egenskaberne af det pumpede medie. I fødevareindustrien er materialetilvalg særligt vigtigt, da overholdelse af blandt andet FDA og EU1935/2004 godkendelser er et grundlæggende krav.

Forskellige medier kan indeholdende indeholde solider hvilket ofte er en almindelig udfordring. Ofte skal et medie pumpes uden at pumpen beskadiger soliderne og samtidig uden at skade pumpen selv. Der er også betragtninger omkring nøjagtighed i tilsætningen af stoffer eller dosering af ingredienser i processer, der skal overvejes.

Inden for fødevareforarbejdning er de mest almindelige pumpeteknologier loberotor pumper, stempelpumper, peristaltiske slangepumper og luftdrevne membranpumper. Derudover er der stempelpumper og lamelpumper. Den fælles faktor i alle disse typer er deres blide pumpende handling og evne til at håndtere medier indeholdende faste stoffer. Loberotor pumper anvender timing gear, der eliminerer kontakt mellem rotorerne og gør det muligt for dem at håndtere ikke-smørende væsker. Der er forskellige former for rotor, herunder bi-wing og multi-lobe muligheder. Loberotorpumperne har lav forskydning og blid håndtering af mediet og man kan derved minimere produktnedbrydningen. Derudover er loberotor pumper også nemme at rengøre i produktionen(CIP).

Den peristaltiske slangepumpe kan også overvejes til applikationer, hvor medier skal pumpes med højt niveau af nøjagtighed. Ved anvendelse af princippet om at skubbe medierne gennem en slange ved at klemme slangen mellem ruller eller sko med bestemte intervaller for at skabe en positiv forskydning, elimineres enhver mulighed for kontaminering af det pumpede medie helt. Applikationer til denne pumpe er forskellige og mange, herunder tilsætning af følsomme faste stoffer, dosering af smagsstoffer og sirupper, og endda fjernelse af affald. Pumpen giver mulighed for tørdrift og selvforsyning.