Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om loberotorpumper

Hvad er en Lobe pumpe?

En Lobe pumpe er en hygiejnisk positiv fortrængnings pumpe. Pumpen har et stabilt flow, håndterer mediet skånsomt og uden pulsationer. Lobe pumpen kan håndtere sarte og viskøse medier, medier med partikler eller gasser. Tidligere gik loberotorpumperne under navnet IBEX eller Moineau-pumpe, og design og funktionallitet har hen over årene udviklet sig så pumperne kan håndtere selv de mest ekstreme pumpeopgaver.

Kontakt os her

Hvordan virker en loberotorpumpe?

Loberotorpumper er konstrueret til opgaver der kræver en fødevaregodkendt og kontamineringsfri pumpe. En loberotorpumpe er en skruepumpe konstrueret med egenskaber der maksimerer ydelsen og minimerer risikoen for kontaminering. Pumpeprincippet er opbygget omkring selvstændige rotorer der er fastspændt på akser inde i rotorpumpen. Rotorerne befinder sig i pumpens kammer og på en rotor kan de være op til fire lober. De to rotorer kører modsatrettet uden at loberne kommer i kontakt med hinanden. På denne måde skabes et vacuum ved indsugningen, hvorved mediet trækkes ind i pumpehuset.

Kan man kalde en loberotor pumpe for en Lobepumpe?

En Lobe pumpe, eller roterende lobe pumpe, er en fortrængningspumpe. Det ligner en gearpumpe med undtagelse af at loberne er designet til næsten at mødes uden at de rent faktisk rører hinanden. Lobe pumper ligner eksterne gearpumper i drift, idet væsken strømmer rundt om indersiden af ​​huset. I modsætning til eksterne gearpumper har loberne ikke kontakt. Mediet bevæger sig rundt om indersiden af pumpe​​huset i mellem de roterende lober og huset – det passerer ikke imellem loberne. Indgreb af loberne på pumpens udløbsside forhindrer, at det pumpede materiale vender tilbage til indløbssiden. Mange kalder en loberotorpumpe for en Lobepumpe.

Hvilke fordele har en loberotorpumpe?

Pumpeprincippet giver en skånsom pumpning af sensitive medier, og da der er et minimum af pulsationer er der minimal beskadigelse af det pumpede medie, hvis dette indeholder partikler eller cellekulturer. Den milde pumpeaktion minimerer produktnedbrydning. Det resulterer i kontinuerlige og intermitterende reversible strømme og Lobe pumpen kan fungere tørt i korte perioder. Strømmen er relativt uafhængig af ændringer i procestryk, så output er forholdsvis konstant og kontinuerlig. Pumpen er enkel at vedligeholde, da sliddele som eksempelvis akseltætninger er installeret således at de kan skiftes uden en total adskillelse af pumpen. De kan nemlig udtages fra fronten, ved at demontere fordækslet og lober. Det samme gør sig gældende for loberne, hvis de trænger til udskiftning, så kan disse også udtages fra fronten.

Hvornår skal man bruge en loberotorpumpe

Loberotorpumper kan anvendes i et utal af applikationer hvor de kan skabe et stabilt flow og hvor selve  processen foregår stort set uden pulsationer. Loberotorpumpen kan håndtere viskøse medier, samt væsker indeholdende partikler. Partikelstørrelsen i mediet kan være meget større i lobe pumper end i andre positive forskydningstyper, grundet afstanden imellem loberne. Loberotorpumper anvendes i en række industrier, herunder papirmasse og papir, kemikalier, fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske produkter og bioteknologi. De er populære i disse forskelligartede brancher, fordi de tilbyder fremragende sanitære kvaliteter, høj effektivitet, pålidelighed, korrosionsbestandighed og gode in-place og steam-in-place (CIP / SIP) egenskaber.

Hvad enten der skal pumpes store eller små mængder, aggresive kemikalier, pulver, abrassive medier eller shampoo, så kan loberotor pumpen være den rigtige løsning.

Fordelene ved en lobe pumpe er at energiforbruget er lavt, designet er kompakt og hygiejnisk og loberne kan skabe et reversibelt flow uden at der skal foretages modifikationer. Loberotorpumperne er klargjort til CIP rengøring og kan klare høje temperaturer. Vedligeholdelsen er enkel og pumperne opfylder diverse fødevareforordringer. Loberotor pumpen er den ideelle løsning i procesindustrien og til fødevareindustrien. Kontakt os her

Illustrationsvideo loberotorpumpe