Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om borerørspumper

Hvad er en borerørspumpe?

Borerørspumper er også kendt under navnet borepumper, brøndpumper, borehulspumper eller vandpumper. Pumpen er i samme kategori som dykpumper og er en nedsænkelig pumpe, som bruges til at styre vand og væsketilførsel i forskellige applikationer som fx. minedrift, landbrug, dybe brønde, regnvandsretikulation, på lossepladser og til petroleumsapplikationer. Pumpens design, gør at motoren i pumpen er forseglet, således at pumpen kan nedsænkes i væske. De finder anvendelse i brandslukningssystemer, spildevandshåndteringssystemer og andre industrier.

Kontakt os her

Neddykkelige pumper består af en impeller, vekselstrømsmotor, diffusor, nedsænkeligt elektrisk kabel og kabelbeskyttelse. borerørs pumper placeres inde i boringen gravet ned  i jorden. Den arbejder ved hjælp af elektrisk strøm og løfter vand til jordniveau ved at konvertere rotorens energi til vandets kinetiske energi.

Hvad er ATEX godkendte Borerørspumper

Italienske OFT pumps fremstiller borerørspumper som blandt andet kan bruges på lossepladser og til afværgeanlæg på en deponi. Denne type pumpe vil vi altid vælge når materialekvaliteten skal være modstandsdygtig overfor perkolatvand og når pumpen skal placeres i en ATEX zone. Pumpen kan man tørløbssikre og den kan leveres med en motor som er IE3 godkendt. På lossepladser anbefaler vi at man overvejer at installerer et Maxifilter for at undgå tilstopning af pumpen og til styring af pumpen anbefaler vi en kontrolboks. Det elektriske kontrolpanel er designet for at starte pumpen og egnet til brug på forurenede steder (ATEX-certificeret og ikke). Denne anvendes blandt andet til tænd/sluk, samt hvis niveaumåling ønskes som tørløbssikring. Hvis miljøet er meget aggressivt, kan man overveje at komme kontrolboksen ind i et beskyttelseskabinet i glasfiber.

Kontakt os her

Herunder viser vi den korrekte opsætning af denne type pumpe:

korrekt opstillig af borerørspumpe med kontrolpanel i ATEX zone
korrekt opsætning af niveaumåling og kontrolpanel, når en borerørspumpe er opstillet i en ATEzone