Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om spadeventiler

Hvad er en spadeventil?

En spadeventil kaldes også et skydespjæld, en skydeventil eller spjældventil. Det er en ventiltype som indgår i produktgruppen afspærringsventiler. Under samme kategori hører bl.a. kugleventiler, butterflyventiler, skråsædeventiler,  slangeventiler samt membranventiler. En spadeventil finder anvendelse til aflukning af større rørsystemer, medier indeholdende partikler eller slam samt applikationer hvor spadeventilen lukker af ved at skære mediet over (typisk ved viskose medier).

Kontakt os her

En spadeventil er typisk designet med det formål at være enten helt lukket eller helt åben, idet en kun delvis åben ventil vil have tendens til at vibrere. En af fordelene ved en spadeventil er et lavt friktionstab når denne er åben. Spadeventiler kaldes også for knife gate valve. Det er vigtigt at kvaliteten af en spadeventil er høj, således at den formår at skabe og opretholde den fornødne tæthed, som er en spadeventils allervigtigste funktion.

Hvordan betjener man en spadeventil?

Denne type ventil betjenes enten manuelt (typisk ved at dreje et håndhjul) eller med en påmonteret aktuator (pneumatisk eller elektrisk). På selve spaden er monteret en gevindspindel som ved rotation fører spaden op henholdsvis ned og derved åbner eller lukker spadeventilen. En standard spadeventil er simpel udført med et ventilhus, en spade samt pakninger dertil. En stor del af teknologien i spadeventilen ligger i tolerancer og tætninger mellem ventilhus og spade. En spadeventil i god kvalitet er designet så eksempelvis pakninger er fikseret tilstrækkeligt (så denne ikke falder ud under aktivering) eller så rester af mediet, der løber igennem ventilen, ikke stopper uønsket til i bl.a. sprækker.  Afhængig af behov for fysiske indbygningsmål fås modeller med enten stigende eller ikke stigende spindel.

En spadeventil bliver oftest brugt når det er nødvendigt med et minimalt tryk tab, og fuldt gennemløb. For at udgå at spadeventilen går i stykker når den åbnes under højt differenstryk, skal der monteres en trykreduktionsventilFor returmelding af ventilens position kan der monteres signalgivende udstyr. Da spadeventilen oftest vil være enten åben eller lukket vil påmonterede endestopskontakter i yderpositionerne sende et signal retur til PLC eller andet monitoreringsudstyr. Herved opnås fuld kontrol over driften.

Kontakt os her

Hvad bruger man en spadeventil til?

Typiske anvendelsesområder for denne type ventil er vand- og spildevandsapplikationer, kemisk industri, installationer for gas og brændstoffer, marine og offshore samt inden for landbrug. Spadeventiler anvendes i mange applikationer hvor der er partikler i mediet. Det kunne også være bio-masse, gylle, halm og spildevand. Spadeventilerne finder også anvendelse i mange andre industrier herunder til kemikalier, cement, kul, mad, sand, korn, mineraler, plast, polymer, gummi og minedrift.

Spadeventiler eller skydespjæld er også ideelle til at kontrollere eksempelvis udledning af pulver eller dampe fra tanke, mixere eller beholdere. Spadeventiler og skydespjæld bruges derfor også ofte i pulverindustrien, hvor man skal håndtere eller transporterer pulvermaterialer i rørsystemer.

Hvilke materialer er en spadeventil fremstillet i?

De er typisk udført i enten metal eller plast. For ventiler i metal er det oftest støbejern, bronze eller rustfast stål for ventilhus, en materialeklasse højere for spaden (da den er mest udsat for påvirkning fra mediet – både kemisk men også slid mæssigt). Pakninger vil ofte være af NBR, EPDM eller FKM. Såfremt elastomerer vil skabe problemer i applikationen kan en spadeventil også være metallisk tætte.

Kontakt os her