Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om trykreduktionsventiler

Hvad er en trykreguleringsventil

En trykreguleringsventil er en regulator, som reducerer indgangstrykket af en væske til en ønsket værdi ved dens udgang af ventilen. Regulatorer anvendes til gasser og væsker og kan være en integreret enhed med en udgangstryks indstilling, en begrænser og en sensor i hele ventilhuset, eller den kan bestå af en separat trykføler, regulator og flowventil.

Kontakt os her

Reguleringsventilens primære formål er at matche strømmen igennem regulatoren så det matcher det ønskede flow, samtidig med at der opretholdes konstant udgangstryk. Trykreduktionsventiler giver derved et konstant tryk og kan normalt indstilles til ethvert ønsket tryk inden for dets konstruktionsgrænser. Når ventilen er indstillet, vil det reducerede tryk blive opretholdt uanset ændringer i forsyningstrykket og systembelastnings variationerne. 

Der findes forskellige design og typer af trykregulerende ventiler. Den fjederbelastede reducer og den pilotstyrede ventil er de mest almindelige.

Kontakt os her

Hvad er fjederbelastet trykregulering

Den fjederbelastede trykreducerende ventil anvendes almindeligvis i pneumatiske systemer. Det kaldes ofte som en trykregulator. Ventilen bruger fjedertryk mod en membran til at åbne og lukke ventilen. På bunden af ​​membranen presser ventilens udløbstryk membranen opad for at lukke ventilen. Når udgangstrykket falder så det bliver lavere end ventilens indstillingspunkt, bliver fjedertrykket mindre end udløbstrykket og herved falder ventilstammen nedad og åbner ventilen. Når udgangstrykket igen stiger,  og nærmer sig det ønskede tryk, begynder trykket under membranen at overvinde fjedertrykket, og tvinger på den måde ventilstammen opad og lukker ventilen.

Denne type trykreguleringsventil er direkte virkende og styres udelukkende af trykket i systemet.

Hvad er pilotstyret trykregulering

Pilotstyrede regulatorer består af de samme væsentlige komponenter som den direkte virkende ventil, dog med en påmonteret pilot, der adskiller udgangstrykket fra membranbelastningskraften. På denne måde bliver ventilen endnu mere præsis og følsom over for ændringer i tykket. På denne måde kan fjederen styres i forhold til ændringer i udgangstrykket. Dette gør det muligt for regulatoren at være mere følsom over for ændringer i trykket. Desuden kræver pilotventilen en ekstern linie som er  forbundet til udgangsledningen. Ved at måle på udgangstrykket opnås en nøjagtig registrering af de sande udløbstrykforhold, da målingen foretages væk fra turbulensen der opstår inde i ventilen omkring fjeder og membran. Piloten er en effektiv supplerende regulator, der giver yderligere kontrol til hovedregulatoren, forbedrer den overordnede følsomhed og i sidste ende nøjagtigheden.

Kontakt os her