Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om slangeventiler

Hvad er en slkangeventil?

En slangeventil hører ind under gruppen afspærringsventiler. Under samme kategori hører bl.a. kugleventiler, spadeventiler, skråsædeventiler butterflyventiler samt membranventiler. Slangeventilen har til formål mekanisk at klemme på en fleksibel gummislange og derved lukke af for gennemstrømning af et givet medie (eksempelvis gas, væske, pulver eller granulat). Nogle af fordelene ved en slangeventil er den simple konstruktion, da ventilen typisk kun består af et ventilhus samt en slange. Derudover har en slangeventil fuld lysning og giver et minimalt tryktab i systemet hvori den er monteret.

Kontakt os her

Der findes flere varianter af en slangeventil men fælles er, at der med en given virkekraft trykker en slange flad og derved lukker for gennemstrømning. Der findes manuelle slangeventil som lukker ved at man roterer et håndhjul, elektriske slangeventiler der benytter en spole (som på en magnetventil) til at skabe en lukkekraft på slangen men mest forekommende slangeventil er den pneumatiske.

Den pneumatiske slangeventil består af et ventilhus hvori slangen er monteret. Ved at påføre trykluft på ventilen skabes et overtryk inde i ventilen, men på ydersiden af slangen (som også kaldes en manchet). Dette overtryk får slangen til at klemme sammen. For at opnå korrekt drift af en pneumatisk slangeventil skal styreluftens tryk være korrekt indstillet i forhold til medietrykket inde i ventilen. Er styretrykket lavere end medietrykket vil der ikke være kraft nok til at klemme slangen sammen. Er der derimod for højt styretryk så kan der opstå skader på slangen såsom revnedannelse. En slangeventil kan også anvendes i et system under vakuum. Her skal der dog anvendes udstyr for korrekt kontrol af ventilens drift.

Kontakt os her

Hvornår kan man bruge en slangeventil?

En slangeventil anvendes ofte i applikationer mediet er af en sådan beskaffenhed at der er behov for en simpel afspærringsventil. Dette kunne være dosering af pulver eller abrasive medier samt håndtering af fødevarer. Til den specifikke applikation kan der vælge slange i det materiale som giver den bedste håndtering af mediet. Dette kunne være naturgummi i både almindelig udførsel men også i fødevarekvalitet, NBR samt EPDM. Til de relative høje temperaturer kan anvendes FPM (+100 °C). Af andre typer kan nævnes Neopren samt elektrisk ledende gummikvaliteter. Slangeventilens hus vil oftest være udført i støbejern eller rustfast stål men også plastmaterialer såsom POM er hyppigt anvendt i fødevareapplikationerne. Flere af vores slangeventiler opflyder den europæiske norm EU 1935/2004

Kontakt os her

Hvad er EU 1935/04 ??

Det er en europæisk norm der vedrører materialer og genstande der anvendes i kontakt med fødevarer. Forordningen tager udgangspunkt i en opstilling af specifikke grænser for migration for 17 grupper materialer og artikler. Den finder anvendelse når materialer eller artikler kommer i berøring med fødevarer på et eller andet tidspunkt i forbindelse med produktion, fremstilling og distribution (herunder bl.a. gummi, plastik, metaller og legeringer). Producenten skal kunne dokumentere at de materialer der anvendes, ikke overstiger de angivne værdier. EU1935/2004 har stort set erstattet den tidligere anvendte FDA godkendelse. Det skyldes at EU1935/2004 har flere og strengere krav. For eksempel skal komponenterne kunne spores hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende ved FDA godkendelsen. I praksis betyder det at det ikke er alle FDA godkendte materialer der opfylder EU1935/2004 krav.

Tidligere krav til fødevarekontaktmaterialer (FCM) varierede betydeligt fra land til land. For at harmonisere lovgivningen i EU landene besluttede Europa-Kommissionen at indføre et enkelt lovforslag for alle medlemsstater. I 2004 begyndte arbejdet med udarbejdelsen af denne lovgivning, nemlig EC1935/2004, der indeholder kravene til materialer til fødevarekontaktanvendelser.

Kontakt os her