Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om selvansugende pumper

Hvad er en selvansugende pumpe

En selvansugende pumpe er en pumpe der er  designet til at kunne evakuere luft fra sugesiden af pumpen uden eksterne hjælpemidler. Når man pumper en væske med luft i, kan luften forlade den selvansugende pumpe via en udladningsdyse, hvor væsken bliver inde i pumpen og falder ned på pumpehjulet. Når man starter en selvansugende pumpe, bruger pumpen vand fra en indbygget “beholder” i pumpen. Denne proces sikrer at pumpen har noget væske at arbejde med fra starten af, da der skal være væske til stede omkring pumpehjulet for, at selvansugningseffekten fungerer. På en selvansugende centrifugalpumpe roterer pumpehjulet og pumpen er i stand til at blande luft og væske, og dermed evakuere luften på tryksiden af pumpen. Når al luft er ude af pumpen, og indgangen på sugesiden er fyldt med væske, fungerer pumpen som en normal centrifugalpumpe. Pumpen er nu fyldt op med væske, og klar til næste gang den skal suge an.

Kontakt os her

Hvad bruger man en selvansugende pumpe til?

Når en pumpe er placeret under væskeniveauet, der skal pumpes, sikrer tyngdekraften og lufttrykket at der kan ikke komme luft forbi væsken og ind i pumpen eller sugeledningen. I mange applikationer skal en pumpe dog placeres over væskeniveauet, f.eks. ved tømning af en underjordisk opbevaringstank. Når pumpen starter vil der være luft i sugeledningen, og før pumpen kan aflade væsken, skal denne luft evakueres eller forskydes. De fleste pumper er optimeret til at flytte en bestemt væske, men at evakuere luft er en meget anden udfordring. Under normale forhold kan almindelige centrifugalpumper nemlig ikke bortlede luften fra en indløbsledning, der fører til et væskeniveau lavere end pumpen. Her skal man have fat i en selvansugende pumpe der er designet til at kunne evakuere luft fra sugesiden af pumpen uden eksterne hjælpemidler. Luften forlader pumpen via en udladningsdyse, mens væsken falder ned på pumpehjulet. 

Selvansugende centrifugalpumper kan bruges i industrien til at pumpe store mængder af tyndflydende væsker. De kan pumpe medier som eksempelvis vand, tynde olier, saltvand og forskellige milde syrer og baser, anturligvis afhængig af materialet på akseltætninger og pumpe. Når den selvansugende centrifugalpumpe først er startet er den meget effektiv.

Hvilke pumper er selvansugende?

I princippet er alle positive forskydningspumper selvansugende. Dette omfatter især roterende tandhjulspumper, lobe pumper, slangepumper og membranpumper. Et fælles træk ved alle positive forskydningspumper som man også kalder en selvansugende pumpe, er brugen af ​​akseltætninger, der skal forhindre væsken i at komme tilbage fra udledningen til sugesiden. Afhængigt af effektiviteten af ​​disse tætninger, er en positiv forskydningspumpe i stand til at udlufte luft fra sugesiden til en vis grad. Ved tørløb kan en pumpe dog blive overophedet, og dette kan forårsage at pumpen at havarerer.

Hvordan virker en selvansugende pumpe?

I sin primingstilstand virker pumpen stort set som en væskeringspumpe. Det roterende pumpehjul genererer et vakuum ved pumpehjulets ‘øje’, som trækker væske, gas og luft ind i pumpen fra sugesiden. Samtidig skaber den også en cylindrisk væskering på indersiden af ​​pumpehuset. Dette danner effektivt en tætning der stopper medie og luft fra at passere og som derfor vender tilbage fra udledningen til sugesiden. Luftbobler der er fanget i væsken inden for pumpehjulets skovle transporteres til udløbsporten. Gradvist stiger væsken op i sugelinien. Der udsendes luften, og væsken vender  grundet påvirkning af tyngdekraften tilbage til reservoiret i pumpehuset.Denne proces fortsætter, indtil væske har erstattet al luft i sugeslangen og pumpen. På dette stadium begynder den normale udpumpning og væsken udledes.

Kontakt os her