Om doseringspumper til redox

Hvad er en doseringspumpe til Redox?

En doseringspumpe til Redox (ORP) sikrer en automatisk styring af tilsætningen af ​​redox-baseret klor (ORP). Dette er en almindelig metode til eksempelvis at desinficere svømmevand i private pools. Via signalet fra en Redox/ORP-sensor doserer doseringspumpen til Redox den korrekte mængde klor til vandet. I alle tilfælde hvor der doseres automatisk doseres klor er det vigtigt, at pH også reguleres korrekt. Til dette anvendes en doseringspumpe til pH

Kontakt os her

Hvordan fungerer en doseringspumpe til Redox?

En doseringspumpe til Redox er ofte udstyret med en praktisk flydefunktion på indsugningsfilteret. Dette slår pumpen fra, når beholderen som pumpen suger fra er tom. En doseringspumpe til Redox kan også konfigureres med et eksternt alarmsignal som advarer om tørløb. Nogle producenter fremstiller pumpehoveder med manuel udluftning, som er velegnet til eksempelvis brintoverilte – et medie som afgiver gasser.

I nogle tilfælde kan det give mening at koble doseringspumper til Redox sammen med en vandmålerVandmåleren placeres på rørstrengen og for hver gang måleren har målt en liter gennemstrømning i røret, sender denne vandmåler en puls til pumpen. På denne måde “ved” pumpen, hvilken volumenstrøm der går gennem vandrøret. Så kan pumpen indstilles eksempelvis at skulle opretholde en 1% blanding. Når flowet ændres i rørstrengen så justerer pumpen sig automatisk. Stopper vandgennemstrømningen, så stopper pumpen også. Udover procent er der en række muligheder såsom ml/liter, PPM men også gange og dividere (baseret på antallet af pulser).

Hvad kan man bruge en doseringspumpe til Redox til?

I eksempelvis svømmebassiner bruges ofte klorkontrol baseret på Redox (ORP) ved anvendelse af en doseringspumpe til Redox(ORP). Dette er et relativt billigt og fremragende arrangement, der holder vandet i god kvalitet. Det er vigtigt, eller måske endnu vigtigere, også at regulere pH automatisk. Dette forhindrer klorlugt og sikrer desinfektion af vandet. Doseringspumper til Redox kan anvendes i mange applikationer  eksempelvis til spildevandsrensning, vandets renhed i damme, fiskeopdræt og akvarier. Det bruges også til generel vanddesinfektion og sterilisering (mere end 800 mV), til rensning af poolvand og vand i spabade. Redox er også en meget vigtig parameter i behandling af  kølevand i eksempelvis køletårne, hvor der tilrådes en redoxværdi på mellem 300 og 400 mV.

Hvad er Redox(ORP)?

Navnet ORP er en engelsk forkortelse for “Oxidation Reduction Potential”. Redox er en sammenlægning af “Reduktion” og “Oxidation”. Redox- eller ORP-værdien bruges hovedsageligt i svømmebassiner til at angive, hvor rent vandet er, og i hvilket omfang det er i stand til at nedbryde urenheder på egen hånd. Dette kaldes også potentialet. Der er ingen forskel mellem udtrykkene ORP og Redox. Begge udtryk er en forkortelse for oxidationsreduktionspotentialet. Redoxværdien eller ORPværdien er et udtryk for vands oxidationsevne og giver en god indikation af koncentrationen af ​​opløst ilt i vandet. Redox eller ORP måles i milliVolt (mV) og varierer mellem -2000 mV og +2000 mV. Jo højere værdi, desto renere er vandet. Hvis der er mange urenheder i vandet, kan man se, at koncentrationen af ​​opløst ilt er lav. Det skyldes, at urenhederne i vandet forbruger den opløste ilt i vandet. Målingen af ​​redoxpotentialet udføres ved hjælp af en redox/ORP-sensor som ofte er tilsluttet til en doseringspumpe til Redox. Denne sensor indeholder en kerne af ædelmetal, som de aktive elektroner i vandet binder sig til. Selve målingen foregår ved at sammenligne måleværdien i vandet med en stabil referenceelektrode. Derfor indeholder hver sensor, udover elektroden til at måle de aktive elektroner med, også en referenceelektrode med integreret sølv/sølvklorid. Når man har målt en given Redox- og/eller pH-værdi, er der en række andre værdier, der skal tages i betragtning og sammenholdes med resultetet:

  • Temperatur: Redoxværdien er temperaturafhængig og manskal derfor altid sørge for at have flere oplysninger om vandets temperatur og sammenholde dette med Redoxværdien;
  • pH-niveauet: Hvis man eksempelvis ser på svømmevand i en pool, så anvender man en generelt redoxværdi på mellem 600 og 800 mV som et mål for at forhindre bakterieudvikling. Dette er dog kun et mål, hvis svømmevandets pH-værdi er mellem 7 og 7,6. Derfor er måling af pH-værdien udover Redoxværdien også særdeles vigtig i behandlingen af svømmevand. Jo højere Redox/ORP-værdien er, jo renere er vandet og jo mindre chance er der for forurenet vand.

Hvad kan man gøre for at opnå en ønsket Redox værdi?

Når Redox værdien er ude af balance, kan man lave gøre følgende tiltag:

  1. Redox(ORP) værdien er for lav: Det betyder, at vandet indeholder mange urenheder som kan være grobund for bakterier og vira. Når redoxværdien er for lav, og du ønsker at øge den, skal du tilsætte klor indtil den ønskede værdi er nået, eksempelvis med en doseringspumpe til Redox. Man skal huske at tage højde for vandets pH-værdi som påvirker effektiviteten af ​​klor og at være opmærksom på vandets temperatur.
  2. Redox(ORP) værdien er for høj: Det betyder, at vandet er rent og vandets rensende effekt er høj. Hvis man vil sænke redoxværdien skal man sænke klorindholdet i vandet. Det kan man gøre ved at vente til kloren i vandet har gjort sit arbejde og bundet sig til urenhederne i vandet (bundet klor). Man kan også hurtigere nedbryde klor i vandet ved at udsætte det for sollys.

Kontakt os her