Om doseringspumper til ph

Hvad er en doseringspumpe til pH?

En doseringspumpe til pH er en doseringspumpe med indbygget pH-regulator inde i doseringspumpen, som kan måle en given væskes pH-værdi. Man kan konfigurere doseringspumpen til en bestemt pH-værdi og den ønskede pH-værdi opnås ved at pumpen doserer syre eller lud ind i et system og stopper med at pumpe når den ønskede pH-værdi er opnået. En medfølgende pH-sensor skrues på rørstrengen med en sensorholder eller et T-stykke og sikrer, at den indbyggede pH-regulator i doseringspumpen kan måle væskens pH. En doseringspumpe til pH har alle væskeberørte dele udført i kemikalieresistente materialer. Doseringspumper til pH kan i hos os leveres og med EU 1935/2004 certifikat, som er gældende for medier der har kontakt med fødevarer. Grundlæggende går denne forordning ud på at materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives
stoffer til fødevarerne i mængder, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed eller forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller en forringelse af deres egenskaber.

Kontakt os her

Hvordan fungerer en doseringspumpe til pH?

En doseringspumpe til pH er ofte udstyret med en praktisk flydefunktion på indsugningsfilteret. Dette slår pumpen fra, når beholderen som pumpen suger fra er tom. En doseringspumpe til pH kan også konfigureres med et eksternt alarmsignal som advarer om tørløb. Nogle producenter fremstiller pumpehoveder med manuel udluftning, som er velegnet til eksempelvis brintoverilte – et medie som afgiver gasser.

I nogle tilfælde kan det give mening at koble doseringspumper til pH sammen med en vandmåler. Vandmåleren placeres på rørstrengen og for hver gang måleren har målt en liter gennemstrømning i røret, sender denne vandmåler en puls til pumpen. På denne måde “ved” pumpen, hvilken volumenstrøm der går gennem vandrøret. Så kan pumpen indstilles eksempelvis at skulle opretholde en 1% blanding. Når flowet ændres i rørstrengen så justerer pumpen sig automatisk. Stopper vandgennemstrømningen, så stopper pumpen også. Udover procent er der en række muligheder såsom ml/liter, PPM men også gange og dividere (baseret på antallet af pulser).

Hvad kan man bruge en doseringspumpe til pH til?

pH-justering anvendes i mange applikationer eksempelvis i pool verdenen, på gartnerier og generelt i industrien. I nogle applikationer kan man med fordel installere et komplet vandbehandlingsanlæg til pH. Denne løsning kan betegnes som en “plug-and play” løsning som indeholder alle nødvendige komponenter på et panel. Herunder kontrolinstrumenter, filter, doseringspumpe til pH (faktisk er det 2 stk. med en kombination pH og doseringspumpe til klor/Redox) og sensorer til pH og/eller klor. Kontrolinstrumenterne som doseringspumpen til pH skal arbejde sammen med, kan afhængig af model fås med forskellige typer inputs/outputs til styring af bl.a. doseringspumper, ventiler og videreformidling af måleværdi via 4-20mA signal. Typisk finder doseringspumper til pH anvendelse i industrielle applikationer såsom kemikaliedosering, i landbrugsinstallationer som eks. dosering af myresyre og i swimmingpools til regulering af pH værdi og Klorin indhold.

Kan man bruge en doseringspumpe til pH, til neutralisering af spildevand?

Mange virksomheder oplever at deres spildevand ikke overholder myndighedskravene til pH værdi i udløbet. Det vil derfor være nødvendigt at regulerer pH værdien, inden vandet ledes ud til den offentlige kloak.  Vandet kan være for surt, for basisk eller begge dele. Ved at få installeret en  fuldautomatisk PLC styring, kan en virksomhed sørge for at pH værdien ligger i intervallet mellem pH 6.5 og pH 9. Denne regulereing opnåes ved at dosere de rette mængder af syre eller base til vandet eksempelvis med en doseringspumpe til pH.

Kontakt os her