Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om måleinstrumenter

Måleinstrumenter er, efter Iversen Trading’s terminologi, instrumenter til måling af væskers tilstand. Dette kunne være surhedsgraden i form af pH, indholdet af salte (ledningsevne), klorindhold (både fri klor og bundet klor) i vand fra swimmingpools, redoxværdi indenfor bl.a. aquakultur og turbiditet som er måling af klarhed i et givent medie. Herudover findes der flere måleparametre og komplette systemer som anvendes til specifikke applikationer. Nogle eksempler herpå er måleinstrumenter til swimmingpools som benytter op til 5 parametre for kontrol og styring af vandkvaliteten, instrumenter til køletårne som måler på pH, redox, ledningsevne samt klor. Skal der produceres rent drikkevand eller osmose findes der komplette systemer for kontrol heraf.

Vi er også distributør af EMEC i Sverige og Norge

Kontakt os her

Er du på udkig efter pålidelige doseringspumper og måleinstrumenter af høj kvalitet til din industrielle proces i Sverige eller Norge, så kan vi også hjælpe dig.

En af de mest almindelige målingstyper er pH, som er et udtryk for tilstedeværelsen af hydrogen ioner. Typisk benyttes en skala fra pH 0 til pH 14, hvor 7 er definitionen af en vandig og neutral opløsning. I procesindustrien udvides denne skala fra pH ÷2 til pH 16.
Instrumenterne til måling af pH fås i forskellige udgaver afhængig af behovet for kontrolmuligheder, såsom styring af ventiler, videreformidling af den målte værdi til ekstern PLC, eller computer og standby input. Ønskes en mobil udgave findes der håndholdte instrumenter, mens de stationære monteres enten på DIN skinne, i kabinet front eller direkte på væg eller panel.
Måling af pH anvendes ofte for måling, logning og regulering af enten sur eller basisk væske. For eksempelvis at kunne lede spildevand ud i kloakken må industrivirksomheder pH neutralisere væsken først. Hertil benyttes doseringstanke hvor en syre eller base doseres ind i tanken med spildevand for at neutralisere væskens pH værdi. Når den ønskede værdi er opnået stopper doseringen og spildevandet kan ledes ud af tanken.

Måling af redox foregår med instrumenter ligesom når der skal måles pH. Instrumentet har samme funktionalitet, dog er måleparameteren nu millivolt eller mikrovolt som beskriver de kemiske reaktioner hvor atomer får oxidationstallet ændret. I redoxreaktioner bliver der overført elektroner fra et stof til et andet. Måleområdet spænder fra 0 mV til 999 mV.
Ligesom pH og redox er måling af ledningsevne (også kaldet konduktivitet) udført med samme type instrumenter. Måleparameteren er nu S/m (Siemens pr. meter) og spænder fra 0 til 300 mS (milli Siemens). Ledningsevnen er et udtryk for tilstedeværelsen af salte i væsken – og dermed væskens evne til at lede strøm.

Turbiditet er en måletype som giver udtryk for hvor klar en væske er. Måleenheden er NTU og spænder fra 0 NTU ved helt klart vand op til 1000 NTU for grumset og helt uigennemsigtigt vand.

Hos Iversen Trading tilbyder vi i samarbejde med vores partnere instrumenter og sensorer, samt komplette doseringssystemer til mange typer applikationer.