Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om ledningsevnemålere

Hvad er ledningsevne

Når man taler om ledningevne også kaldet konduktivitet taler man om en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Værdien angives i  µS/cm (= mikro Siemens per cm) ved en given temperatur. Det som måleren kan er at måle og registrere, koncentrationen af opløste salte. Når en elektrisk strøm bevæger sig igennem en væske kræver det at der er tilstedeværelse af ladede partikler, som feks. metaller, grafit, kemiske forbindelser eller ioner. Jo højere ionkoncentration, des bedre ledes elektriciteten

Ledningsevne værdien kan altså være afhængig af ionmængden i en given opløsning eller væske, men også ionernes ladning og masse, temperaturen samt PH-værdien har betydning. Ledningsevnen vokser ca. 2% for hver grad temperaturen stiger. Ved pH – værdi lavere end 4 og højere end 9 ændres en opløsnings ledningsevne også.

En ledningsevnemåling er en enkel, hurtig og god metode til at give en karakteristik og en bedømmelse af vand. Man vil ud fra ledningsevneværdien kunne skabe sig et førstehåndsindtryk af horisontale 
og vertikale forskelle i en væske. Ledningsevnen i ionfattige væsker ligger imellem 50 og 100µS/cm. Til sammenligning er ledningsevnen for havvand imellem 40 og 60 mS/cm.

I industrien bruges ledningsevnen til at overvåge renhed på vand der skal bruges i en given proces og til kontrol og overvågning af drikkevand. Målingen finder også anvendelse når vand har været gennem et anlæg til vandbehandling og i forbindelse med kontrol af CIP væsker. Ledningsevne er blevet målt i mere end 100 år og er et værdifuldt parameter når det kommer til kvalitetskontrol.

Ledningsevnen måles med en ledningsevnemåler, som kan være håndholdt eller stationær med en sensor tilkoblet. Sensoren dyppes ned i væsken og for enden af sensoren, sendes der en elektrisk strøm igennem væsken og sensoren sender måleværdien til instrumenetet. Hermed kan sensoren give en pålidelig måling af den givne applikations ledningsevne.