Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om ledningsevnemålere

Hvad er en ledningsevnemåler?

Ledningsevnen måles med en ledningsevnemåler, som kan være håndholdt eller stationær med en sensor tilkoblet. Sensoren dyppes ned i væsken og for enden af sensoren, sendes der en elektrisk strøm igennem væsken og sensoren sender måleværdien til ledningsevnemåleren også kaldet instrumenetet. Hermed kan sensoren give en pålidelig måling af den givne applikations ledningsevne. Ledningsevne er nyttig som et generelt mål for vandkvalitet. Afhængig af model kan en ledningsevnemåler fås med forskellige typer inputs/outputs til styring af bl.a. doseringspumper, ventiler og videreformidling af måleværdi via 4-20mA signal.

Vi er også distributør af EMEC´produkter i Sverige og Norge

Kontakt os her

Hvad bruger man en ledningsevnemåling til?

I industrien bruges ledningsevnen til at overvåge renhed på vand der skal bruges i en given proces og til kontrol og overvågning af drikkevand. En ledningsevnemåler finder også anvendelse når vand har været gennem et anlæg til vandbehandling og i forbindelse med kontrol af CIP væsker. Ledningsevne er blevet målt i mere end 100 år og er et værdifuldt parameter når det kommer til kvalitetskontrol. Ledningsevnemåling er en meget brugbar metode til blandt andet overvågning af fødevands renhed, drikkevandskontrol og spildevandskontrol.

Ledningsevnemålere bruges i vid udstrækning til at bestemme niveauet af urenheder i vandforsyninger til husholdningsforbrug, spildevand, vandkvalitetstestning samt til industriel brug. Ledningsevne i vand påvirkes af tilstedeværelsen af uorganiske opløste faste stoffer såsom klorid-, nitrat-, sulfat- og fosfatanioner (ioner, der bærer en negativ ladning) eller natrium-, magnesium-, calcium-, jern- og aluminiumkationer (ioner, der bærer en positiv ladning).

Kontakt os her

Hvad er ledningsevne?

Når man taler om ledningevne også kaldet konduktivitet taler man om en opløsnings eller et medies evne til at lede en elektrisk strøm. Værdien angives i  µS/cm (= mikro Siemens per cm) ved en given temperatur. Det som en ledningsevnemåler kan er at måle og registrere koncentrationen af opløste salte. Når en elektrisk strøm bevæger sig igennem en væske kræver det at der er tilstedeværelse af ladede partikler, som feks. metaller, grafit, kemiske forbindelser eller ioner. Jo højere ionkoncentration, des bedre ledes elektriciteten

Ledningsevne værdien kan altså være afhængig af ionmængden i en given opløsning eller væske, men også ionernes ladning og masse, temperaturen samt PH-værdien har betydning. Ledningsevnen vokser ca. 2% for hver grad temperaturen stiger. Ved pH – værdi lavere end 4 og højere end 9 ændres en opløsnings ledningsevne også. I takt med at saltholdigheden og temperaturen stiger, øges også ledningsevnen, hvilket kan have en negativ effekt på vandkvaliteten. Det skyldes, at jo højere ledningsevnen er, jo større mængder af urenheder (opløste stoffer, kemikalier og mineraler) er i vandet. Nogle af de bedste metal ledere er sølv (Ag), kobber (Cu) og guld (Au). Jo flere frie elektroner der er til stede i et metal, jo større er dets ledningsevne. Til sammenligning har sølv bedre elektrisk ledningsevne end kobber og guld.

Hvornår skal man bruge en ledningsevnemåler?

En ledningsevnemåler er vejen til en enkel, hurtig og god metode til at give en karakteristik og en bedømmelse af vand. Man vil ud fra ledningsevneværdien kunne skabe sig et førstehåndsindtryk af horisontale 
og vertikale forskelle i en væske. Ledningsevnen i ionfattige væsker ligger imellem 50 og 100µS/cm. Til sammenligning er ledningsevnen for havvand imellem 40 og 60 mS/cm.

Ledningsevnesensorer fra Emec
Ledningsevnesensorer fra Emec

Kontakt os her

Hvis ledningsevneværdierne bliver for høje, kan det betyde, at der findes uønskede mængder af forurenende stoffer i vand eller andre medier men også at der for nylig er kommet noget i mediet som har påvirket ledningsevnen. Overskydende ioner, der bidrager til højere ledningsevne, kan forårsage skade på systemer og anlæg gennem kemisk opbygning eller forringelse. Det kan i princippet også være skadeligt for menneskers og dyrs sundhed, hvis indtagelse sker over længere tidsperioder. I industrielle applikationer, kan manglende kontrol og måling af ledningsevne ødelægge dyrt udstyr, processer og/eller produktudbytte. Alle disse bivirkninger kan forhindres, hvis korrekt overvågning af ledningsevnen indarbejdes i den sædvanlige rutine med en ledningsevnemåler. I industrielle applikationer kan man med fordel montere en industriel sensor, der fastgøres direkte til rør for kontinuerlig overvågning af en proces.