Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om ph-målere

Hvad er en pH-måler?

En pH-måler er et præcist instrument, der vejer hydrogen-ion-bevægelsen i vandbaserede opløsninger, og viser dens surhedsgrad eller alkalinitet udtrykt som pH. En pH-måler kan måle variationen i elektrisk potentiale mellem en pH-elektrode og en reference-elektrode. Variationen i det elektriske potentiale hænger sammen med mediets surhedsgrad eller pH. Afhængig af model kan en pH-måler eller instrument fås med forskellige typer inputs/outputs til styring af bl.a. doseringspumper, ventiler og videreformidling af måleværdi via 4-20mA signal.

Kontakt os her

Hvornår bruger man en pH-måler til?

En pH-måler bruges til eksperimenter, kvalitetskontrol og i industrien eksempelvis i levnedsmiddelsproduktion hvor der pH-målinger er essentielle. Dette kunne være i applikationer lige fra rent vand, der anvendes både til opblanding og til rengøringsformål, samt til måling af pH i de mange forskellige steps af produktforarbejdningen, samt neutralisering og kontrol af spildevand. Samlet set så anvendes pH-måling i industrien i rengøringsprocedurer såsom CIP og SIP.  Et pH meter, også kaldet en pH-måler, er et måleinstrument, der anvendes til væskeanalyse.

Anvender man en pH-måler i processer hvor tørstofindholdet er højt, anbefales det at anvende en pH-måler med et reference system, som kan minimere risikoen for tilstopning. Det kan for eksempel være et tryksat system, som sikrer at det ikke er muligt for mediet at trænge ind i elektroden. Skal pH-måleren monteres til måling af pH-værdier i spildevand, er det relevant at afklare hvilken type spildevand der er tale om. Hvis det er spildevand med højt indhold af solider og partikler eller i applikationer med et højt flow,  er det vigtigt at vælge en pH-måler hvor elektroden er mere robust og modstandsdygtig overfor slitage.

Hvad er pH-værdi

Ordet pH er udspringer af “p”, det videnskabelige tal for negativ logaritme, og “H”, det kemiske symbol for hydrogen. pH er en måleenhed, der udtrykker niveauet af surhedsgrad eller alkalinitet af en væske. Det er klassificeret i et område fra 0 til 14. pH = -log[H+]. Et medies pH-værdi er direkte forbundet med graden af hydrogenion [H+] og hydroxylion [OH-] koncentrationerne. De kvantitative data gengivet via pH-meteret viser forholdet mellem bevægelsen af en syre eller base i forhold til hydrogenionaktivitet. Hvis H+-densiteten er højere end OH-, er stoffet surt; dvs. pH-mængden er mindre end 7. Hvis OH- intensiteten er højere end H+, er stoffet basisk, inklusive en pH-værdi højere end 7. Hvis der er identiske mængder af H+ og OH-ioner til stede, er stoffet neutralt med en pH på 7. Frit hydrogen og hydroxyl-ioner besidder både syrer og baser.

Kontakt os her 

Hvilke metoder kan anvendes til pH-måling?

Der er primært to metoder til at måle pH-værdi:

  • Den ene metode er den kolorimetriske metode som udføres ved hjælp af indikatoropløsninger eller papirer. Denne metode kender vi fra kemitimen og er ikke særlig nøjagtig, men kan dog angive en retning for pH-værdien.
  • De mere nøjagtige elektrokemiske metoder ved hjælp af pH-målere med elektroder og et millivoltmeter (pH-meter). Selve udviklingen af glaselektroden til en pH-måler, har gjort det muligt at finde den mere udbredte anvendelse af pH-måling og kontrol i industrien. 

Kalibrering af pH-målere er en meget vigtig funktion, som bør udføres hver dag, før der udføres nogen test med pH-måleren. For kalibrering anvendes en buffer-opløsning som passer til det givne pH-målings instrument og elektrode.

Illustration af Centurio måleinstrument til PH fra Emec
Illustration af Centurio måleinstrument til pH-værdi fra Emec

Kontakt os her