Om køletårne

Hvad er et køletårn?

Køletårne har til opgave at afkøle store mængder vand, som cirkulerer i et køleanlæg. Den primære opgave står i at overføre varme fra køletårnet til luften ved fordampning. I et køleanlæg opbygget med et køletårn strømmer varmt vand fra produktionen eksempelvis fra maskiner eller proceskøling til afkøling i køletårnet. Under arbejdsprocessen med køletårnet fordamper små mængder vand, hvilket sænker temperaturen på det vand, der cirkulerer gennem køletårnet.

Kontakt os her

Der findes flere forskellige opbygninger af køletårne, men den mest almindelige form er opbygget på baggrund af fordampningskøling. Denne metode beskrives som en proces, hvor varmt vand fra den industrielle proces pumpes ind i tårnet, indtil det når distributionssystemet. Her vil tårndyserne fordele vandet til det våde kammer og samtidig trække den tørre luft ind, til at behandle det opvarmede vand. Vandet mister gradvist sin temperatur, og vanddråberne opsamles i bassinet ved basen af ​​tårnet. De lettere dråber, vil ikke blive opsamlet i karret, men derimod bevæge sig opad, men bliver forhindret i at forlade tårnet af en drift eliminator anbragt øverst i tårnet. 

Hvilke komponenter er der i et køletårn?

Nogle af de vigtige komponenter  i et køletårn er en drift eliminator som er placeret på toppen af ​​tårnet. Den sikrer imod at der slipper vanddråber og dampe ud i atmosfæren. Et andet vigtigt formål for drift eliminatoren er sikring af at tårnet fungerer effektivt, ved at opretholde drivhastigheden på et minimums niveau og samtidig minimere risikoen for et ​​trykfald.

En anden komponent i køletårnet er Køletårnsdyser. Denne form for dyser er fremstillet i plast af høj kvalitet, som sikrer en ensartet fordeling af ​​varmt vand inde i tårnet. I køletårnet er der også brug for en udluftningsventil og en flydeventil som sikrer at koncentrationen af ​​mineraler bliver opretholdt, mens flydeventilen opretholder niveauet af salt og niveau.

Kontakt os her

Hvilke udfordringer findes der i køletårne?

1. Biologisk bakteriedannelse og -biofilmbelægninger, legionella
2. ”Scale” (kalkaflejringer)
3. Korrosion

Et køletårn er en dyr installation. For at forlænge levetiden på køletårnet er det vigtigt at styre processen. EMEC-controllere er designet som en løsning til en bred vifte af måle- og kontrolbehov i kemiske doseringsprocesser herunder køletårne . Denne controller tillader nøjagtig, kontinuerlig styring af doseringsprocesser, samt alarmstyring og registrering og arkivering af aflæsninger (med mulighed for eksport via USB). Parametre som pH, redox (oxidations-reduktion), klor, brom, fluor, klordioxid, hydrogenperoxid, ozon, pereddikesyre, turbiditet, ledningsevne, opløst oxygen eller temperatur kan måles og justeres.

For at undgå bakteriedannelse, kalkaflejringer (scale) og korrosion i køletårnet skal man tilsætte inhibitorer og biocider. Til denne proces kan man anvende Centurio instrumentet fra EMEC.

Hvad er en inhibitor?

Det er kemi og det modsatte af en katalysator, det vil sige noget som dæmper en given proces eller nedsætter accelerationer i kemiske reaktioner . Det kunne for eksempel være kalkaflejring (scale), kedelsten, korrosion i et køletårn. Denne inhibitor forhindrer at metal forsvinder og at anlægget bliver mindre effektivt.

Hvad er Biocider?

Biocider er kemiske stoffer som anvendes til bekæmpelse af levende organismer som eksempelvis bakterier, svampe, skadedyr m.m. Må ikke bruges Må ikke bruges i landbruget på marker og gartnerier men i en lang række andre sammenhænge. I køletårne vil biociderne typisk være klorin, klordioxid og brom (bromine).

Ved at styre processen med en controller eller et komplet “tower”, opnåes følgende fordele:

1. Forebyggelse af bakteriedannelse, kalk og korrosion
2. Overvågning af vandkvalitet medfører store vandbesparelser
3. Energioptimering

Kontakt os her

Billede af anlæg med køletårne
Billede af anlæg med køletårne