Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om dyser

Hvad er en dyse?

En dyse er en komponent for distribution af væske eller gas/luft på en flade eller et område, hvor der ønskes en kontrolleret oversprøjtning og fordeling. En dyse anvendes når eksempelvis en overflade skal vaskes, spules, forstøves, nedkøles eller opvarmes, og der findes dyser til alle formål. Eksempelvis dyser som har til opgave at fordele en stor mængde vand, væske eller luft, dyser til præcis retningsbestemt distribution, roterende dyser til rensning af tanke og lignende, samt dyser der i kombination med trykluft forstøver luft og regulerer bl.a. luftfugtigheden.

Hvilke typer dyser findes der?

  • Fladstråledyser
  • Hulkegledyser
  • Fuldkegledyser
  • 2-stof dyser
  • Roterende dyser som også kaldes tankvaskere eller CIP hoveder (Cleaning In Place)

Hvad er en fladstråledyse?

En fladstråledyse er en af de mest anvendte typer, og har til formål at sprede en given mængde af væske eller gas på en overflade med en spredningsvinkel der kan variere fra 0° til 180°. Med spredningsvinkel menes der teoretisk spredningsvinkel (formet som en ligebenet trekant) idet tyngdekraften vil påvirke det område dysen dækker over. Den reelle vinkel vil være mindre end teoretisk angivet, så området dysen dækker, er afhængig af bl.a. afstanden til emnet der oversprøjtes.
Fladstråledyser findes i forskellige udgaver og materialer afhængig af opgave. Der kan vælges mellem dyser hvor mediet kommer ud i en lige linje i forhold til montageretningen, dyser hvor mediet kommer ud af dysen i en 90° vinkel set i forhold til montageretningen (typisk hvor stor spredning er påkrævet), og dyser med høj anslagseffekt hvor strålen samles og afbøjer i en lille vinkel.
De fleste af dyserne, også fladstråledyser, fås i et bredt udvalg af materialer såsom messing, rustfast stål SS303 og SS316 samt mere eksotiske materialer som eksempelvis Hastelloy®. Til højtryksopgaver anvendes materialet rustfast SS416 eller tilsvarende. Af plasttyper er de mest anvendte PVC, PP, POM samt PVDF.

Hvad er en fuldkegledyse?

En fuldkegledyse har et spraybillede formet som en cirkel og anvender ofte en indsats inde i dysen for at frembringe det korrekte spraybillede og endnu vigtigere en jævn distribution af mediet der sprøjtes. Fuldkegledysen fås som enten vinkeldesign eller lige design – ligesom fladstråledysen. Til sammenligning med fladstråledysen har fuldkegledysen væsentlig højere flowkapacitet med mængder op mod 11.000 liter pr. minut, hvorfor den er god til vask og nedkøling eller opvarmning. Fulkegledysen kan som udgangspunkt fås i samme typer materialer som fladstråledysen. Ønskes en stor spredningsvinkel anvendes ofte spiraldyser, som er kendt indenfor brandbekæmpelse.

Hvad er en hulkegledyse?

Hulkegledysen er i princippet udformet på samme måde som fuldkegledysen, men spraybilledet er her udformet som en ring i stedet for en cirkel. På grund af dette kan hulkegledysen levere et væsentligt lavere flow til trods for den stadig dækker et stort område. I modsætning til en 2-stof dyse, hvor trykluft anvendes til forstøvning af mediet, kan nogle typer hulkegledyser anvendes til forstøvning. Hermed opnås en findeling af mediets dråber hvilket giver en relativ fin forstøvning.

En 2-stof dyse er en dyse hvor trykluft assisterer væsken i dysen. Dermed skabes en tåge af meget fine dråber som sprøjtes ud af dysen. En 2-stof dyse anvendes ofte hvis der skal reguleres luftfugtighed på eksempelvis en produktionslinje eller på områder hvor statisk elektricitet kan være en udfordring.

Hvad er en tankvasker?

En tankvasker i princippet en dyse men den roterer samtidig om sin egen akse, hvilket gør den yderst anvendelig til vaske- og spuleopgaver i bl.a. tanke og lignende. Typisk defineres om en tankvasker skal vaske eller spule, hvilket ses på tankvaskerens design. I en vaskedyse løber vandet fra rørsystemet, hvorpå tankvaskeren er monteret, direkte ned i det roterende hoved og ud gennem huller eller revner. Det hydrauliske tryk får hovedet til at rotere relativt hurtigt og dermed kastes vandet ud i en vertikal vinkel der kan variere fra 180° ned, 180° op, 270°ned til at dække 360°.
En spuledyse anvender et gear system så tankvaskerens hoved roterer langsomt samtidig med der er monteret yderlige vertikale roterende hoveder. Væsken der spules med kommer ud af huller i de vertikalt roterende hoveder. Dermed kommer væsken ud med større kraft og giver dermed en spuleeffekt da den rammer fladen med høj anslagskraft.