Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om tankvaskere

Hvad er en tankvasker?

Tankvaskere, tankvaskedyser , tankrensere eller roterende sprøjtekugler er en form for dyser der roterer og som drives hovedsageligt af reaktions kraften af ​​rensevæsken, der forlader hovedet på tankvaskeren. Disse roterende tankvaskere kan ved den rette tilpasning dække hele den indvendige flade i en tank med et givent rengørings middel. De er betydeligt mere effektive og bruger forholdsvis en meget mindre mængde rengørings væske eller mindre rengørings tid end statiske dyser. Nogle reaktionskraftdyser springer frit, mens andre roterer langt langsommere.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Hvad bruger man en tankvasker til?

En tankvasker er en vigtigt parameter i mange industrielle applikationer. Lagertanke, procesbeholdere, reaktorer og procesudstyr kan variere betydeligt i omfang og størrelse på tværs af alle brancher. Imidlertid skal næsten alle disse tanke rengøres før og/eller efter brug for at sikre sanitet og forhindre produktkontaminering.  Nogle overflader kan være svære at komme til. En tankvasker gør det muligt for dig at spule indersiderne af en tank. Tankvaskerens dyse er lille og kan nemt komme ned i mange forskellige størrelser af tanke.

Tankvaskere kan være medvirkende til at maksimere effektiviteten af ​​vaskeapplikationer ved at sikre den korrekte fordeling af et rengørings middel i en tank eller en beholder der skal rengøres. En tankvasker kan også maksimere effekten af ​​den tilgængelige strømningshastighed samt trykket i systemet, hvilket reducerer drifts- og bortskaffelsesomkostninger. Der findes flere typer tankvaskedyser til rådighed, der kan hjælpe med effektivt at bruge de tilgængelige ressourcer til at opfylde de specifikke applikationsbetingelser og krav som fx. EU1935/2004

Tankvaskere også kaldet rensekugler eller roterende renseenheder. kan bruges i alle former for industri, til rengøring af tanke. Ved applikationer der indeholder solider, er hyppig rengøring af tankvaskeren altid nødvendig, men det er vigtigt at pointere at tankvaskere kan tilpasses til stort set alle industrielle rengøringsopgaver.

Hvordan virker en tankvasker?

Industrielle tankvaskere fremstilles også med højt anslag. Disse tankvaskere bruger koncentrerede rengøringsdyser eller ventilatorer, der roterer inden for to planer for at give et komplet orbital-sprøjtemønster til tankrensning. Disse dyser drives generelt af rensevæsken, som strømmer gennem en intern turbine eller et gear, der roterer dysen med en styret hastighed, men nogle modeller kan også anvende en elektrisk eller pneumatisk motor til at tilvejebringe og styre den nødvendige rotation. De koncentrerede sprøjtestråler, der anvendes af disse tankvaskere, maksimerer slagkraften fra den tilgængelige strømningshastighed/tryk og er derfor ideelle til store tanke, der kræver betydelige kastelængder fra dysen og / eller rengøring af vanskelige rester som jordnøddesmør, BBQ sauce, maling, lim, harpiks eller lignende.

Tankrengøringsenheder med faste hoveder er hygiejniske, lette at rengøre og anvendes til både små og store tankstørrelser, hvor mediet nemt kan ned vaskes. Hvis applikationerne er mere genstridige kan det være nødvendigt at anvende tankrensningsmaskine med roterende hoved, som giver et højere anslag på emnet. Rotationen på disse tankvaskere drives som tidligere nævnt af mediets flow og tryk.

Hvilken tankvasker skal man vælge?

For at kunne vælge den rigtige tankvaskningsdyse elle beholderrenser til en applikation er følgende parametre vigtige at overveje:

  • Tankens størrelse og form
  • Er det hele tanken eller kun dele af tanken der skal vaskes? (360°, 180° op eller ned, 270° op eller ned?)
  • Tankvaskerens placering i tanken – i top, bund eller midt imellem.
  • Man skal overveje om tanken kun skal skylles, eller om der er brug for en mere grundig rengøring
  • Overvejelser omkring hvor lang vaskecyklussen skal være.
  • Hvilken rengøringsmiddel skal der bruges? Rent vand? Snavset vand med partikler i? Anden blanding?
  • Hvad er det tilgængelige tryk i systemet
  • Hvilket materiale er bedst til applikationen, herunder overvejelser omkring hvorvidt det er et korrosivt miljø, men også væskens temperatur?
  • Er der andet udstyr i tanken man skal tage hensyn til som eksempelvis sensorer eller mixere.
  • Er der krav til certificering som eksempelvis fødevaregøodkendelse eller ATEX.

Man kan altid kontakte os for hjælp til valg af tankvasker, dimensionering af tankvasker, flowberegning og det rette materialevalg.

Oversigt over de forskellige tankvaskere fra Alfa Laval
Oversigt over de forskellige tankvaskere fra Alfa Laval