Om hulkegledyser

Hvad er en hulkegledyse?

Hulkegledysen er udformet så den leverer et konisk spraybillede, hvor væsken primært rammer i yderkanten af spray området. Hulkegledyser frembringer små til mellemstore dråber, der danner et hult keglemønster med et ringformet anslagsområde. Den store, uhindrede flowpassage i dyse hovedet, minimerer tilstopning og muliggør en ensartet spredning ved forskeligt flow og tryk. Hulkegledyser har også den egenskab at de kan frembringe effektiv forstøvning af væsker ved et lavt tryk. I modsætning til fuldkegledysen producerer hulkegledysen altså kun en tynd ring af væske og bruges i praksis også mere sjældent end fuldkegledyser. Den hule keglespray bliver udsendt fra dysen i en konisk form, med væsken kun i keglens periferi.

Hulkegledysens spredningsvinkel er afhængig af udgangshastigheden på væsken som bliver skabt af indgangstrykket men også af det indvendige design af dysen. Hulkegledysens sprøjtebillede er som omkredsen på en cirkel. Der findes flere forskellige typer hulkegledyser. Her kan nævnes en whirldyse, en spiraldyse og en pneumatisk dyse. Sidstnævnte dyse blander væske med luft for at få mindre dråber. Whirldysen har de største dråber og en meget en jævn væskefordeling over en given flade. Spiraldysen har noget mindre dråber og de pneumatiske dyser har de mindste dråber.

Hvad bruger man en hulkegledyse til?

Designet af en hulkegledyse muliggør store uhindrede strømningspassager igennem dysen, hvilket minimerer risikoen for tilstopning. Hvis man vælger en hulkegledyse til en given applikation er et for at opnå en kontrolleret og ensartet sprøjtefordeling af et givent medie. Dråberne fra hulkegledysen er mellemstore til store og gør dem til et oplagt valg i applikationer som eksempelvis rengøring, gaskøling og støv- og brandbekæmpelse. Hulkegledyser anbefales ikke til emnevask men anvendes ofte i applikationer som afstøvning og nedkøling af store flader eksempelvis tanke og skorstene. Det cirkulære sprøjtemønster uden spray i midten er velegnet til planter, træer og afgrøder. Dyserne giver ensartet fordeling af små til mellemstore dråber, men kan fordele fine dråber, når de bruges ved højere tryk Hulkegledysen er en alsidig dyse med en bred vifte af flowhastigheder og tryk.

Hvilken type hulkegledyse skal man vælge?

Hulkegledyser anvendes blandt andet til opgaver som varebefugtning, luftbefugtning, gasvaskning og støvbekæmpelse. De finder altså anvendelse i opgaver, hvor fine dråber har en vigtig betydning. Selvom dyser er ofte er af de billige komponenter i et system, så har de en høj værdi i at opnå allerhøjeste ydeevne. Der skal træffes en beslutning imellem de aksiale hulkegledyser og tangential hulkegledyser. De aksiale hulkegledyser får  væsken tilført aksialt, hvorimod de tangentielle hulkegledyser får et tangentielt væske indløb ind i dysens hvirvelkammer hvorved væsken bliver forstøvet ved at rotere. Aksial hulkegledyser bruges hovedsageligt til afkøling, befugtning og desinficering, mens tangential hulkegledyser traditionelt bruges til befugtning af luft, støvkontrol, overdrysning og opskumning. 

Funktion Aksiale hulkegledyser:

  • Ekstremt fin, tågelignende forstøvning – ideelle til Befugtning, Køling,  Desinfektion, Kemiteknik mm.

Funktion Tangential hulkegledyse:

  • Ensartet forstøvning, Ikke-tilstoppende dyse uden hvirvelindsats  – ideelle til Befugtning af luft, Støvkontrol, Skumkontrol, køling mm.

Designet på hulkegledyser tillader altså en tangentiel injektion af væske i et præcisionskonstrueret dyse kammer. Kort sagt – væsken kommer ind i dyse kammeret i en ret vinkel, hvilket genererer en centrifugalkraft og skaber et hult keglesprøjtemønster. Det er muligt at opnå meget brede sprøjtevinkler med dette design. På hulkegledysens andet design som er det aksiale, arbejder dysen ved at lede strømmen af væske igennem dysen. Væsken afbøjes derefter enten fra en overflade for at skabe et hult keglesprøjtemønster, eller væsken bevæger sig gennem en slags vinge for at skabe den samme effekt. Effekten som hulkegledysen kan fremstille kan også opnås ved at tage en given væskestrøm og få den til at ændre retning på en korrekt designet overflade. Herved kan man bryde væsken i dråber og fordele dem som et hult keglesprøjtemønster med tilstopningsmodstand. Denne metode bruges hovedsageligt til applikationer i brandslukningssystemer.

Dyser fra PNR spraymønster
Dyser fra PNR spraymønster