Om fuldkegledyser

Hvad er en fuldkegledyse?

Spraymønster for dyser fra PNR
Spraymønster for dyser fra PNR

Fuldkegledyser producerer mellemstore til store dråber og danner et solidt kegleformet sprøjtemønster med et rundt stødområde. Det unikke vingedesign har store flowpassager som giver overlegen kontrol og ensartet fordeling i spraymønsteret. Fuldkegledyser har flere forskellige spraybilleder som ”single rund”, ”klynge” og ”firkant”.

Hvilke typer fuldkegledyser findes der?

Der skelnes ofte imellem aksiale fuldkegledyser og tangentielle fuldkegledyser. Aksiale fuldkegledyser med fuld kegle opnår en ensartet fordeling af væske over et cirkulært område. Tangentielle fuldkegledyser fungerer uden at hvirvle op i forstøverbilledet.

Egenskaber for en Aksial fuldkegledyse:

 • Væsken kommer ud på den samme akse, som den kommer ind.
 • Indvendig skive eller vinge får væsken til at spinde, og centrifugalkraften på udgangens geometri skaber sprøjtemønsteret
 • Bredt flowområde
 • Stor fri passage
 • Modstandsdygtig over for tilstopning

Egenskaber for en Tangential fuldkegledyse:

 • Væsken kommer ud 90° fra indgangsaksen
 • Indvendig geometri skaber sprøjtemønsteret ved, at væsken hvirvler rundt i kropshulen, før den forlader åbningen
 • Modstandsdygtig over for tilstopning
 • Større dråber end spiraldyser

Hvad kan man bruge en fuldkegledyse til?

Den mest almindelige fuldkegledyse er den aksiale. Dette design skaber et jævn spray over et cirkulært område. Sprøjtedannelse, væskefordeling og formning af dråber genereres af en roterende bevægelse af væsken, som opnås ved hjælp af hvirvelindsatser inde i dysens frie tværsnit. Den aksiale fuldekegledyse findes med lave og høje flowhastigheder i en lang række sprøjtevinkler. Aksiale hulkegledyser er designet med spiralriller i hvirvelindsatsen, som skaber en flydende hvirvelvindseffekt. Denne hvirvelvindseffekt genererer små ensartede dråber, der kan absorberes hurtigere, afkøles hurtigere og fugter bedre til applikationer som:

 • Køling og rensning af gas
 • Absorptionsprocesser
 • Støvkontrol
 • Produktdæmpning
 • Oliesprøjtning
 • Luftbefugtning

og er perfekte til følgende applikationer:

 • Rengøring og vask
 • Overfladesprøjtning
 • Vandbehandling

I modsætning til aksiale fuldkegledyser, er tangentielle fuldkegledyser ikke designet med en hvirvelindsats og er derfor mindre tilbøjelige til tilstopning. Sprøjtemønsteret med fuldkegledyser bliver skabt af riller fræset ind i bunden af ​​dysen, som giver en defineret afvigelse af væskestrømmen til blandekammerets centrum. Dette kammer skaber en ensartet arealfordeling af den forstøvede væske, så når den forlader åbningen på fuædkegledysen, spredes mediet jævnt.

Den tangentielle hule kegle er designet med et off-center indløb kombineret med en 90° drejning. Disse interne funktioner skaber en hvirvlende rotation af væske i dysekammeret, hvilket resulterer i mindre dråber og jævn fordeling. Tangentielle hulkegledyser har ikke en hvirvelindsats, hvilket gør dem mindre tilbøjelige til at tilstoppe. Typiske anvendelsesområder for tangentielle hulkegledyser omfatter:

 • Luftbefugtning
 • Spray damp afkøling
 • Skum kontrol
 • Køling
Tangentielle fuldkegledyser er designet til følgende applikationer:
 • Skrubbetårne
 • Kemiske reaktorer
 • Kemisk injektion

Hvornår bruger man en fuldkegledyse?

Oversigt over hvordan man opnår nøjagtige dyseindstillinger: matrixkonfiguration og offsetkonfiguration
Oversigt over hvordan man opnår nøjagtige dyseindstillinger: matrixkonfiguration og offsetkonfiguration

Hvis man har brug for en jævn fordeling af en væske, giver et fuldkegledysene flotte dækningsresultater. Regn simulering og skumkontrolapplikationer opnår jævn fordeling over specifikke overfladeområder når der anvendes fuldkegledyser. Når fuld- og hulkegledyser bruges samtidigt, er det afgørende, at de dækker en ensartet sprøjtevolumen. Generelt er der to metoder til at opnå nøjagtige dyseindstillinger: matrixkonfiguration og offsetkonfiguration, som kan ses illustreret herunder:             

Hvad er forskellen på en hulkegledyser og en fuldkegledyser?

Hvad er så forskellen mellem en hulkegle- og en fuldkegledyse? I lighed med dyser med fuldkegle, kommer hulkegledyser også i aksial-flow og tangentiel flow stilarter. Men i stedet for at sprøjte hele området er de designet til kun at sprøjte rundt om yderkanten af ​​det cirkulære sprøjtemønster.