Om manuelle doseringspumper

Hvad er en manuel doseringspumpe?

En manuel doseringspumpe er en simpel doseringspumpe som kan anvendes til dosering af kemikalier som eksempelvis syrer og baser, lud, svovlsyre, saltsyre og klor. Denne type pumpe findes med justerbar slaglængde, hvilket gør det muligt at regulere kapaciteten. Reguleringen kan foregå såvel under drift, som ved stilstand.  ved håndregulering på en drejeknap. 

Doseringspumperne kan anvendes i et utal af applikationer og er i stand til at dosere små og præcise mængder kemikalier over tid. Pumpen opbygger et magnetfelt i pumpens spole som resulterer i at pumpens stempel bliver presset frem mod pumpehovedets kammer hvori mediet befinder sig. Mediet presses ud af kontraventilen på trykside, alt imens kontarventilen på sugesiden er lukket. Når denne “puls” stopper, så brydes det magnetiske felt og stemplet skubbes tilbage, ud af pumpehovedet, af en returfjeder. Membranen er nu tilbage i sit udgangspunkt og undertrykket i pumpen lukker trykventilen , kontraventilen på sugesiden åbner og mediet suges på ny ind i pumpehovedets kammer.

Manuelle doseringspumpen fremstilles i mange konfigurationer blandt andet pumpehoveder i  PVC, PP eller PVDF og rustfrit stål. Som standard er membranerne lavet af PTFE. Det er vigtigt at optimere materialevalget alt efter den enkelte applikaton.