Om manuelle doseringspumper

Hvad er en manuel doseringspumpe?

En manuel doseringspumpe er en simpel doseringspumpe som kan anvendes til dosering af kemikalier som eksempelvis syrer og baser, lud, svovlsyre, saltsyre og klor. Denne type pumpe findes med justerbar slaglængde, hvilket gør det muligt at regulere kapaciteten på mediet der pumpes. Reguleringen kan foregå såvel under drift, som ved stilstand, ved håndregulering på en drejeknap. Doseringspumpens design er forskellig afhængig af væsketype, flow og tryk.

Kontakt os her

Manuelle doseringspumper vælges til applikationer som eksempelvis industrielle applikationer såsom kemikaliedosering. Landbrugsinstallationer som eksempelvis dosering af myresyre.  Til swimmingpools til regulering af pH værdi og klorin indhold. De manuelle doseringspumper kan fåes som fodmonterede doseringspumper med frekvens- og slaglængdeindstilling eller vægmonterede doseringspumper med frekvensindstilling.

Hvornår bruger man en manuel doseringspumpe?

Manuelle doseringspumper kan anvendes i et utal af applikationer og er i stand til at dosere små og præcise mængder kemikalier over tid. Manuelle doseringspumper transporterer en nøjagtigt afmålt mængde væske pr. tidsenhed ind i en proces. Manuelle doseringspumper bruges ofte til kontinuerlig dosering eller til batchdosering af kemikalier i processer, hvor væske i små mængder skal doseres ind i et større væskeflow. Manuelle doseringspumper er ideelle til at håndtere aggressive væsker som lud, svovlsyre, saltsyre og klor. Manuelle doseringspumper kan bruges i vandbehandlingsanlæg, i kemiske anlæg, i papir- og stålindustrien, i biogasindustrien og et utal af andre brancher. I modsætning til en centrifugalpumpe er en manuel doseringspumpe i stand til at dispensere små og præcise mængder kemikalier over tid. Samtidig skal trykket tilpasses det modtryk, der er i beholderen, som væsken skal doseres ind i.

Hvordan fungerer en manuel doseringspumpe?

En manuel doseringspumpe opbygger et magnetfelt i pumpens spole som resulterer i at pumpens stempel bliver presset frem mod pumpehovedets kammer, hvori mediet befinder sig. Mediet presses herefter ud igennem kontraventilen på tryksiden, alt imens kontraventilen på sugesiden er lukket. Når denne “puls”eller bevægelse stopper, så brydes det magnetiske felt og stemplet bliver skubbet tilbage og dermed ud af pumpehovedet, af en returfjeder. Membranen er nu tilbage ved sit udgangspunkt og undertrykket inde i pumpen lukker for trykventilen. Det næste der sker er at kontraventilen på sugesiden åbner og mediet suges på ny ind i pumpehovedets kammer.

Manuelle doseringspumper fremstilles i mange konfigurationer blandt andet med pumpehoveder i  PVC, PP eller PVDF og rustfrit stål. Som standard er membranerne lavet af PTFE. Det er vigtigt at optimere materialevalget alt efter den enkelte applikation.

Hvilken doseringspumpe skal jeg vælge?

Når man står over for at skulle vælge en manuel doseringspumpe, er der en række parametre der skal tages højde for. Hvad er det ønskede flow og tryk i opgaven? For at få den rigtige pumpetype til applikationen skal man overveje hvilket medie og hvilken temperatur pumpen skal arbejde med. Herefter er det nødvendigt at afgøre det ønskede flow (l/t) og modtrykket i bar. Ud fra disse parametre kan man bestemme hvilken manuel doseringspumpe der er bedst egnet til opgaven. Afhængig af mediet som pumpen skal håndtere vælger man den korrekte konfiguration af den digitale doseringspumpes væskeberørte dele som kunne være udført i eksempelvis PVC, PP eller PVDF eller rustfrit stål

Kontakt os her