Om excentersnekkepumper

Hvad er en excentersnekkepumpe?

En excentersnekkepumpe, er også kendt som en snekkepumpe eller en fortrængningspumpe. En excentersnekkepumpe har en spiralformet rotor der drejer inde i en dobbeltspiralformet stator. Rotoren har form som en proptrækker og kombineret med at den roterende bevægelse ikke er centreret i pumpen, går pumpen under navnet excentrisk (uden for midtpunkt) en skruepumpe eller excentersnekkepumpe.

Excentersnekkepumper er selvansugende, alsidige og robuste pumper. De kan håndtere både høj- og lavviskøse medier samt medier med solider og medier der kræver en skånsom håndtering. En excentersnekkepumpe finder blandt andet anvendelse inden for spildevandssektoren, bio-energiområdet, industri, papir-, proces- og levnedsmiddelindustrien.

Hvordan fungerer en excentersnekkepumpe?

Under excentersnekkepumpens drift bevæger rotoren sig helt tæt på gummifladen på den indvendige side af statoren, hvorved der dannes et hulrum. Man skal forestille sig at dette hulrum, hvor et givent medie nu befinder sig i, bevæger sig fremad når rotoren drejer, uden at hverken form eller volumen på hulrummet ændrer sig. Strømningshastigheden er direkte proportional med pumpehastigheden og trykket er stort set konstant.  Dette betyder at selv ved lave omdrejninger kan excentersnekkepumpen løfte et medie højt i modsætning til eksempelvis en centrifugalpumpe. Det vil også sige at pumpen ofte anvendes i applikationer hvor centrifugalpumper ikke kan opnå gode resultater.

Ved et højt tryk kan man risikere at væsken imellem hulrummene vil lække ind til de tilstødende hulrum, hvilket vil få inflydelse på flowet. I denne situation vil løsningen være at vælge en længere pumpe (med flere hulrum) således at excentersnekkepumpen kan håndterer trykforskellen imellem hulrummene.

”Snekkepumpe” anvendes ofte som en kort betegnelse for excentersnekkepumpe. Den går også under navnet Moineaupumpe efter sin opfinder og fra det engelske sprog som en PCP-pumpe  – hvilket stå rfor progressive eller progressing cavity pump.

Excentersnekkepumpen består som nævnt af to dele: rotoren som er en slags roterende skrue, og statoren som er en cylinder hvori rotoren befinder sig.

Excentersnekkepumpen er selvansugende, og grundet rotorens konstante bevægelse foregår pumpning næsten pulsationsfri. Rotoren bevæger sig excentrisk, hvilket betyder, at rotorens drejeaksel ikke er den samme som selve pumpes symmetriaksel. Deraf kommer navnet excentersnekkepumpe.

Hvilke fordele har en excentersnekke pumpe?

Der findes mange design af denne pumpetype, men som oftest er rotoren lavet af stål belagt med en hård og glat overflade (fx. krom). Statoren er lavet af en eller anden form for støbt elastomer, som beklæder indersiden af et metalrør. Denne elastormerkerne danner de før omtalte komplekse hulrum og udformingen og tykkelsen på denne er afgørende for blandt andet hvor store solider excentersnekkepumpen kan håndtere.

Idet denne type pumpe kan lave et jævnt og kontinuerligt flow, er excentersnekkepumpen skånsom over for mediet i pumpen og man opnår større kontrol over arbejdstrykket. En anden fordel er at risikoen for kavitation er minimal.

Hvad kan man bruge en excentersnekkepumpe til?

Herundet en illustration af en excentersnekkepumpe med hopper og føder til hopper. Denne type excentersnekkepumpe anvendes i applikationer hvor mediet grundet høj viskositet eller hvis det er tørt og ikke selv kan komme frem i pumpen. Altså i situationer hvor mediet har tendens til at størkne som eksempelvis gylle, fyldstoffer, affald, pastalignede medier og lignende. Nede i tragten sidder der en snegl, også kaldet en føder som sørger for at mediet kommer frem til snekken (Rotor og stator).

Excentersnekkepumper er velegnede til skånsom pumpning i fødevare, kosmetik og lægemiddels industrien. De kan pumpe korrosive og slidende væsker og kan nemt håndtere forskellige viskositeter. Excentersnekkepumper er ideelle til at pumpe medier som indeholder solider samt luft og gasser og er tilgængelige med  EU1935/2004 og FDA godkendelse.

Excentersnekkepumpe med hopper
Excentersnekkepumpe med hopper

Excentersnekkepumpen er en alsidig pumpe som er designet til at håndtere mange medier også de slibende og ætsende medier, men også medier der indeholder fibre eller faste stoffer. Den kan anvedes til håndtering af eksempelvis i fødevarerindustrien til dej, pasta, Chokolade, Tomatsovs, Sirup, mælkeprodukter eller i den generelle industri til maling, bitumen, lim, slam, sæbe, fedt, pulp, spildevand mm.