Om stepmotor pumper

Hvad er en Stepmotor pumpe?

En stepmotor pumpe eller en stepper motor doseringspumpe kan også beskrives som en pumpe med en trinmotor. Denne type pumpe er nemlig  kendetegnet ved, at den deler en fuld rotation i et antal lige trin. Forskellen på en stepmotor og andre motortyper er anvendelsen af enkeltsteps i styringen af motoren. Hvor mange step, der er mellem hvert stop afgøres af præcisionen på stepmotoren. I praksis styres motoren af en frekvensværdi (en puls), som angiver hvor mange step motoren skal køre, før den stopper.

Motorens position kan beordres til at bevæge sig og holde sig i et af disse trin uden nogen positionsføler til feedback . Denne feature kan opnås så længe motoren er korrekt dimensioneret til applikationen med hensyn til drejningsmoment og hastighed.

Step motor princippet anvendes blandt andet til applikationer der kræver præcise doseringsvolumener med høj præcision og pålidelig repeterbarhed.  Hver impuls får motorens akse til at dreje sig en ganske bestemt vinkel, så ved at levere et bestemt antal impulser kan man få motoren til at dreje sin akse til enhver vinkel. Når en stepmotor er kørt hen til den ønskede position, kan man opretholde en såkaldt “holdestrøm” i de spoler, der modtog den sidste impuls og på denne måde virker motoren som en slags låse- eller bremseanordning der fastholder motorakslens aktuelle position.