Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om standard centrifugalpumper

Hvad er en standard centrifugalpumpe?

Standard centrifugalpumper omfatter en gruppe pumper som finder anvendelse i en bred vifte af husholdnings- og industriprocesser. Fra at levere det vand, der bruges i beboelsesbygninger til industrielle applikationer som mad, drikkevarer og kemisk fremstilling, kræves der forskellige typer centrifugalpumper for effektivt at opfylde pumpekravene.

Kontakt os her

Hvordan virker en standard centrifugalpumpe?

En typisk centrifugalpumpe består af et eller flere pumpehjul, der er fastgjort til en roterende pumpeaksel. Dette tilvejebringer den energi, der kræves til at lede væske igennem selve pumpesystemet og ud i et rørsystem eller i en tank. Løbehjulene i centrifugalpumpen, drejer synkront med pumpeakslen og konverterer dynamisk og mekanisk energi fra pumpemotoren over i et givent medie. Mens det meste af energien fra motoren vil blive omdannet til kinetisk energi i de pumpede væsker, vil en del blive kanaliseret som potentiel energi i væsketryk beregnet mod tyngdekraften. Centrifugalpumpeprocessen og selve driftscyklussen begynder med, at pumpen leder væske ind i sine sugeporte og dirigerer den videre til indløbet af dens pumpehjul. Roterende skovlhjul flytter derefter de pumpede væsker langs deres roterende skovle og øger samtidig væskehastigheden. Væskern forlader derefter pumpehjulet og ledes videre ud af pumpen i høj hastighed, som er genereret fra pumpehjulet som skaber et højt væsketryk. Til sidst ledes den væsken til en udledningsport eller kanaliseres til næste trin i et flertrins pumpesystem.

Hvilke typer standard centrifugalpumper findes der?

Der findes flere forskellige typer centrifugalpumper. De vigtigste variationer omfatter de radiale centrifugalpumper og de aksiale centrifugalpumper. Den største forskel mellem en radial og en aksial centrifugalpumpe er i deres orientering. Designet på en radial centrifugalpumpe er en udadgående bevægelse af væsken, der kanaliseres gennem den. Den pumpede væske sættes under tryk og ledes ud. Til sammenligning genererer aksialpumper en væskebevægelse via en løfteeffekt af pumpens vinger.

Man kan også sammenholde ANSI-pumper vs. API-pumper Mange centrifugalpumpesystemer er radiale i konfiguration og er fremstillet til at opfylde visse industristandarder. Blandt de mest almindelige standarder er American National Standards Institute (ANSI) pumper og American Petroleum Institute (API) pumper. 

Når man skal klassificere standard centrifugalpumper afhænger denne af antallet af pumpehjul, der er til stede.

Enkelt trins pumper: Denne pumpetype har kun et pumpehjul i huset, hvilket gør vedligeholdelsen ret let. En et-trins centrifugalpumpe er bedst egnet til lavtryksdrift, hvor der opretholdes en stor flowhastighed.

To-trins pumper: En to-trins centrifugalpumpe har to pumpehjul, der fungerer sammen for at pumpe procesvæsker. Det er en enhed, der bedst bruges i applikationer med medium løft i applikationen.

Flertrins  pumper:  Der kræves flere pumpehjul (tre eller flere) i dette centrifugalpumpesystem for at opnå maksimal effektivitet. Flertrinspumper er bedst til applikationer med høj løftehøjde.

Hvad bruger man en standard centrifugalpumpe til?

Anvendelsen af standard centrifugalpumper er almindelige på en bred vifte af indenlandske, kommercielle og industrielle markeder. Eksempler på centrifugalpumpeapplikationer omfatter følgende, men er ikke begrænset til disse applikationer:

  • Vandforsyning til boligområder
  • Brandsikringssystemer
  • Bortskaffelse af spildevand/gylle
  • Mad- og drikkevarefremstilling
  • Kemisk fremstilling
  • Olie- og gasindustrivirksomhed

Man skal være opmærksom på at man ikke må anvende pumperne til medier der er aggressive over for pumpens dele og komponenter.

Kontakt os her