Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om kontraventiler

Hvad er en kontraventil?

En kontraventil, tilbageslagsventil, klappventil, returventil, refluksventil, retentionsventil eller envejsventil er en komponent som sikrer at et medie, der kunne være en gas eller en væske, kun kan løbe i én retning. Herved sikres der mod et returløb.

Kontakt os her

Kort sagt så er en kontraventil en envejsventil, hvor en væske kan løbe frit den ene vej, og hvis flowet vender, vil ventilen lukke for at beskytte rør, andre ventiler, pumper osv.F ormålet med anvendelsen er flere herunder sikring af drikkevandskvalitet og forurening af samme, spædning af pumper på vandboringer samt industrielle installationer.

Udtryk som hævert (på engelsk Siphon) er en vigtig parameter at tage højde for ved pumpeinstallationer, da man ofte kan komme til at overdosere utilsigtet. I dag er det er krav at almindelige husstande samt industrivirksomheder sikrer sine vandinstallationer med kontraventiler. Sikringsgraden varierer i forhold til hvor høj en forureningsgrad der potentielt kan forsages.

For kontrollerbare kontraventiler gælder at disse installeres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser herunder DS439 (norm for vandinstallationer) hvori der henvises til EN1717, sikring mod tilbagestrømning samt Rørcenteranvisning 0015. I Danmark har vi nogle af de mest strenge krav til drikkevandskvalitet. Her bliver der stillet krav til at komponenter som indgår i en drikkevandsinstallation er godkendt i henhold til en VA-godkendelse. VA-mærket viser, at produktet lever op til de danske normer for vand- og afløbsinstallationer.

Kontakt os her

Hvordan virker en kontraventil?

En kontraventil kan være opbygget efter flere principper – meget afhængig af applikationen. De oftest anvendte typer kontraventiler er:

  • Keglekontraventil (eller kuglekontraventil) hvor en fjederpåvirket kegle (eller kugle) lukker mod et sæde
  • En klap kontaventil/sving kontraventil som i princippet virker som en sidehængslet dør
  • Membran kontraventil som minder meget om en keglekontraventil, men her anvendes en membran i stedet for keglen.
  • Duckbill valve pga. udformningen som et andenæb. Fordelen ved denne type er, at den virker uden fjederpåvirkning og kan orienteres i alle retning uden hensyntagen til tyngdekraft.

I bund og grund virker de alle på samme måde. Væsken eller gassen løber ind på indgangssiden af ventilen og ud af afgangen. Sker der et returløb eller trykstød i modsat retning vil kontraventilen lukke af. Et begreb som åbningstryk (på engelsk cracking pressure) er vigtig for en kontraventil. Her menes det tryk der skal til på indgangssiden for at kunne modvirke fjederens kraft (eller hvad der afhængig af funktionsprincip modvirker på ventilen). For nogle kontraventiler kan der være tale om åbningstryk på 0,001 bar og for andre op til 5 bar eller derover.

Hvilke materialer kan kontaventilen leveres i?

Afhængig af applikation fås kontraventiler i et utal af udformninger, materialer og med mange typer tilslutninger.
Typiske materialer er messing, rustfast stål, bronze (rødgods) til vandapplikationer (drikkevand og havvand) samt et hav af eksotiske materialer såsom Hastelloy C-276®, Monel®, Titanium og mange flere. I plastmaterialer er det oftest PVC, PP, POM og PVDF der anvendes.
Tilslutningsmæssigt er det oftest med gevind, flanger eller svejsemuffer. For plasttyper kan det være med limstudse, svejsning (muffesvejsning eller spejlsvejsning) eller gevind.

Kontakt os her