Om hydrofor & trykforøgeranlæg

En hydrofor, som også kaldes et husvandværk, er et system hvis hovedbestanddele er en pumpe, en tryktank, samt trykmåleudstyr (oftest en standard pressostat) og en slange. En hydrofor har til formål, at suge vand (i nogle tilfælde saltvand) typisk fra undergrunden op i pumpen og derved levere en ønsket mængde vandflow og tryk- ligesom vandværkstryk i en vandhane. En hydrofor i sin simple udførsel anvendes ofte i private brøndboringer som et billigt alternativ til en borerørspumpe, der sænkes ned i boringen. Herved leveres både drikkevand og afvandingsvand til landbrug og private hussstande. På større anlæg sammenkobles pumper ofte for at skabe en kombination af højere flow og tryk – disse kaldes et trykforøgeranlæg. Herved skabes et stabilt vandtryk til eksempelvis større boligkomplekser, hoteller og industribygninger.

En hydrofor bliver typisk placeret på overfladeniveau med en sugeslange eller et rør nedsænket i brøndboringen. For enden af slangen er der monteret en kontraventil som sikrer, at vandet ikke løber retur i situationer hvor pumpen ikke kører. En tryksensor monteret på tryksiden af pumpen registrerer om der åbnes for vandet når pumpen startes. Når der igen lukkes for vandet stiger trykket til det af tryksensoren definerede setpunkt, hvilket resulterer i at pumpen slukkes. Trykket i tanken bibeholdes indtil næste gang der åbnes for vandet.

I nogle situationer er der så langt ned til grundvandsspejlet, eller fra den dybde der vælges at suge fra, at pumpen i sig selv ikke er i stand til at suge vandet op. Til dette formål kan anvendes en ejektorpumpe som med et ekstra rør nedsænket i boringen sender en del af vandet (omkring 1/3 af vandet) og derved skaber en jet effekt. Er dette stadig utilstrækkeligt kan det være nødvendigt at nedsænke en borerørspumpe i boringen.

Oftest kræves der materialemæssigt ikke meget af udstyret, og man kan typisk anvende en pumpe i støbejern eller rustfast stål SS304, en tryktank i malet stål samt det tilbehør der er tilgængeligt på markedet. Skal der pumpes saltvand vil man oftest vælge syrefast stål SS316 for både pumpe og tank.