Om turbiditetsmålere

Hvad er en turbiditetsmåler

Turbiditesmålere er et måleinstrument der bruges til at måle en væskes uklarhed forårsaget af et antal individuelle partikler, der generelt er usynlige for det blotte øje, svarende til røg i luften.

Kontakt os her

Hvad er turbiditet

Turbiditets-måling foretages i NTU og er en nøgletest når det kommer til klarlæggelse af vandkvalitet. NTU er et udtryk for intensiteten af ​​lys spredt ved 90 grader, når en stråle af lys passerer gennem en vandprøve. Turbiditet er derfor ikke en direkte måling af suspenderede partikler i vand, men nærmere et mål for spredningsvirkningen soliderne har på lys. Partikler interagerer med det indfaldende lys, der absorberer noget og spreder resten i alle retninger. Den rummelige fordeling af spredt lys afhænger af forholdet imellem partikelstørrelse og bølgelængden af ​​det indfaldende lys. Partikler, der er meget mindre end bølgelængden af ​​indfaldende lys, udviser nærmest en symmetrisk sprednings fordeling med omtrent lige store mængder lys spredt både fremad og bagud.

Væsker kan indeholde suspenderet fast stof bestående af partikler med mange forskellige størrelser. Mens noget suspenderet materiale vil være stort nok og tungt nok til at falde hurtigt til bunden af ​​en given beholder, vil meget små partikler kun sætte sig meget langsomt eller slet ikke. En forudsætning for at en given prøve er valid, vil være at væsken er regelmæssigt omrørt eller at partiklerne er kolloide. 

I drikkevand, er man opmærksom på at desto højere turbiditetsniveauet, jo højere er risikoen for, at folk kan udvikle sygdomme i mave tarm systemet. Dette skyldes at forureninger i vandet i form af vira eller bakterier, kan blive knyttet til de suspenderede faste stoffer i vandet. De suspenderede stoffer forstyrrer vanddesinfektion med chlor, fordi partiklerne fungerer som en slags skjold for virus og bakterier. På lignende måde kan suspenderede faste stoffer også beskytte bakterier mod ultraviolet UV desinfektion af vand.

I vandområder som søer og floder kan et højt turbiditetsniveau reducere mængden af ​​lys, der når nedre dybder, hvilket kan hæmme væksten af ​​vandplanter. Dette kan have store konsekvenser for arter, som er afhængige af dem, såsom fisk og skaldyr. Høje turbiditetsniveauer kan også påvirke fiskenes gællers evne til at absorbere opløst oxygen. 

Disse faktorer er afgørende for at turbiditetmålinger er af yderst vigtig betydning, når det drejer sig om vandkvalitet både i drikkevand men også i dambrug og andre steder i industrien hvor vandkvalitet er af afgørende betydning.

Turbiditets målere anvendes ofte i enten en sedimenterings- eller filtrerings proces. Afhængigt af anvendelsen bliver kemiske stoffer doseret i spildevandsstrømmen for at øge effektiviteten af ​​sedimenterings- eller filtrerings-processen. Drikkevandsbehandling og kommunale spildevandsanlæg fjerner ofte turbiditeten med en kombination af blandt andet sandfiltrering og aflejringstanke.

Kontakt os her