Om omvendt osmose

Hvad er omvendt osmose

Omvendt osmose (RO) er en vandrensningsproces, som anvendes ved separation af mange typer af opløste og suspenderede kemiske og biologiske forbindelser (hovedsageligt bakterier) fra vand. Den finder anvendelse i både industrielle processer og i produktionen af drikkevand. Det er en vandrensnings proces, hvor der anvendes en delvis permeabel membran til at fjerne ioner, uønskede molekyler og større partikler fra blandt andet drikkevand. 

Vi er også distributør for EMEC i Sverige og Norge

Ved omvendt osmose øges trykket i opløsningen som skal renses, sådan at trykket bliver højere end det osmotiske tryk mellem opløsningen (urenset væske) og opløsningsmidlet (renset væske). Processen er en diffusion igennem en halvgennemtrængelig membran, som kan fjerne ioner, uønskede molekyler og større partikler fra drikkevand. Det resulterer altså i at kun den rene opløsning får lov til at passere til den anden side af membranen og de store molekyler og ioner blive tilbageholdt. Kun de mindre komponenter af opløsningen (såsom opløsningsmiddelmolekyler, dvs. vand, H2O) kan passere frit.

Man kan bedst beskrive processen hvis man vil afsalte havvand. I denne proces vil der være en osmotisk trykforskel mellem saltvand og ferskvand, når de to forbindes med en halvgennemtrængelig membran. Trykforskellen forårsager vandmolekylernes naturlige vandring gennem membranen fra ferskvands- til saltvandssiden. Herved øges trykket på saltvandet, således at det overstiger det osmotiske tryk. Resultatet er at strømmen af vandmolekyler vender.