Om legionella bekæmpelse

Legionellabekæmpelse

For at undgå vækst af Legionella i et vandsystem, er det vigtigt, at det kolde vand er under 20°C og at det varme vand mindst er 50°C varmt. Et andet vigtig parameter er, at varmt og koldt vand først bliver blandet umiddelbart når det skal bruges. Hvis det ikke kan lade sig gøre at overholde disse anbefalinger, kan det være nødvendigt at anvende et desinfektionssystem. Det kunne være et anlæg til fremstilling af Klordioxid(ClO₂), som er et effektivt middel imod fremkomst af Legionella i varm brugsvand. Klordioxid(ClO₂), er et effektivt desinfektionsmiddel, som kan udrydde Legionella bakterier og samtidig fjerne den biofilm i vandsystemet som bakterierne lever af. Produktionen af Klordioxid(ClO₂) foregår ved at blande natriumklorit (NaClO2) og saltsyre(HCl) i en opløsning, som kan anvendes i almindeligt drikkevand. Klordioxid(ClO₂) skal produceres der hvor den skal bruges, da den hurtigt mister effekten. Samtidig skal blandingsforholdet være meget  præcist og derfor kan man med fordel anvende et doseringsanlæg.

Anlægget kan anvendes til bekæmpelse af legionella eller andre bakterier i varmt brugsvand. For eksempel kan det opstilles på hoteller i sportsforeninger, i svømmehaller, i boligforeninger, på plejehjem eller på skoler.

Hvad er Legionella?

Legionellabakterier forekommer naturligt i miljøet i små mængder og i brugsvand. Det er normalt ganske uproblematisk, men ad forskellige årsager kan koncentrationen af Legionella stige voldsomt på relativt kort tid og det kan give udfordringer. Legionellabakterierne lever i en biofilm som findes på overflader i rørsystemer, og her kan de kan formere sig. I rørsystemet lever der også amøber, der lever af at spise biofilmen og på denne måde optager de legionellabakterien. Inde i amøben formerer legionellabakterien sig til hundredvis af bakterieceller, og til sidst vil amøben sprænges. Amøben er tolerant over for høje temperaturer og kan derfor “beskytte” bakterien indtil den går til og frigiver Legionella bakterierne i vandet.

Legionellabakterier trives normalt bedst i lunkent vand og kan i værste fald medføre en alvorlig lungebetændelse kaldet Legionærsygdom. Den kan også være årsag til den influenza-lignende febersygdom Pontiac feber. Legionellabakterier kan formere sig i badevand eller i vandrør i bygninger. Man skal være særlig opmærksom på risiko for vækst i bygninger, der har været lukket ned i længere tid.