Om vandmålere

Hvad er en vandmåler?

Vandmålere udgør rygraden i moderne vandforvaltningssystemer og spiller en central rolle i både husholdninger og erhvervsejendomme. Disse præcise måleinstrumenter registrerer nøjagtigt vandforbruget og muliggør en effektiv styring af vandressourcerne.

Kontakt os her

Vandmålere bruges de fleste steder i verden, til at måle den mængde af ​​vand, der anvendes i boliger og erhvervsejendomme. De kaldes ofte fejlagtigt for et vandur. Vandmålerene kan også bruges ved selve vandkilden til bestemmelse af strømningen igennem en bestemt del af et system. I det meste af verden måler en vandmåler flow i kubikmeter (m3) eller liter, men i USA og nogle andre lande kalibreres vandmålere i kubikmeter eller US gallon.  De kan anvendes til måling af både koldt og varmt vand og der er mulighed for vandmålere med vandret eller lodret montering. 

Målerne kan man få med tørløb, hvor flowdelen og tællerværker er adskilt, således at tællerværket ikke kommer i kontakt med vandet. De fremstilles også som vådløbere hvor det er vandet der ved kontakt med tællerværket får måleren til at registrere flowet. Målerne kan leveres med kontraventil og serienummer. Hvis en måler er installeret i en skjult installation, er det muligt at fjernaflæse dem via et pulssignal.

Hvad kan man bruge en vandmåler til?

En vandmåler er ikke bare et “vandur,” som det ofte fejlagtigt kaldes. Tværtimod er det en avanceret enhed, der måler den nøjagtige mængde vand, der passerer igennem den, og dermed bidrager til bæredygtig brug af denne vitale ressource. Vandmålere er ikke kun begrænset til at måle forbruget i boliger og erhvervsejendomme; de anvendes også strategisk ved vandkilder for at overvåge og optimere strømningen gennem forskellige dele af vandforsyningssystemet.

I nogle regioner, såsom USA, kalibreres vandmålere i kubikmeter eller US gallon. Disse enheder kan også være udstyret med kontraventiler og individuelle serienumre, hvilket letter nøjagtig identifikation og vedligeholdelse.

Kontakt os her

For at imødekomme behovet for automatiseret overvågning kan vandmålere, der er installeret i utilgængelige områder, fjernaflæses via pulssignaler. Dette giver administratorer og ejere mulighed for at overvåge vandforbruget uden fysisk adgang til enheden.

I en tid, hvor bæredygtig ressourceforvaltning er af afgørende betydning, er valget af den rigtige vandmåler afgørende. Præcision, holdbarhed og fleksibilitet er nøgleordene, der guider udvælgelsen af disse instrumenter, der spiller en central rolle i bevarelsen og optimal udnyttelse af vandressource.

Kontakt os her