Om vandmålere

Vandmålere – hvad bruges de til?

Vandmålere bruges de fleste steder i verden, til at måle den mængde af ​​vand, der anvendes i boliger og erhvervsejendomme. De kaldes ofte fejlagtigt for et vandur. Vandmålerene kan også bruges ved selve vandkilden til bestemmelse af strømningen igennem en bestemt del af et system. I det meste af verden måler en vandmåler flow i kubikmeter (m3) eller liter, men i USA og nogle andre lande kalibreres vandmålere i kubikmeter eller US gallon.  De kan anvendes til måling af både koldt og varmt vand og der er mulighed for vandmålere med vandret eller lodret montering.  Målerne kan man få med tørløb, hvor flowdelen og tællerværker er adskilt, således at tællerværket ikke kommer i kontakt med vandet. De fremstilles også som vådløbere hvor det er vandet der ved kontakt med tællerværket får måleren til at registrere flowet. Målerne kan leveres med kontraventil og serienummer. Hvis en måler er installeret i en skjult installation, er det muligt at fjernaflæse dem via et pulssignal.