Om spadeventiler

Hvad er en spadeventil? En spadeventil kaldes også et skydespjæld, en skydeventil eller spjældventil. Det er en ventiltype som indgår i produktgruppen afspærringsventiler. Under samme kategori hører bl.a. kugleventiler, butterflyventiler, skråsædeventiler,  slangeventiler samt membranventiler. En afspærringsventil af denne type finder anvendelse til aflukning af større rørsystemer, medier indeholdende partikler eller slam samt applikationer hvor spadeventilen lukker af ved at skære mediet over (typisk ved viskose medier). En spadeventil er typisk designet med det formål at være enten helt lukket eller helt åben, idet en kun delvis åben ventil vil have tendens til at vibrere. En af fordelene ved en spadeventil er et lavt friktionstab når denne er åben. Spadeventiler kaldes også for knife gate valve. Det er vigtigt at kvaliteten af en spadeventil er høj, således at den formår at skabe og opretholde den fornødne tæthed, som er en spadeventils allervigtigste funktion.

Denne type ventil betjenes enten manuelt (typisk ved at dreje et håndhjul) eller med en påmonteret aktuator (pneumatisk eller elektrisk). På selve spaden er monteret en gevindspindel som ved rotation fører spaden op henholdsvis ned og derved åbner eller lukker ventilen. En standard ventil er simpel udført med et ventilhus, en spade samt pakninger dertil. En stor del af teknologien i spadeventilen ligger i tolerancer og tætninger mellem ventilhus og spade. En ventil i god kvalitet er designet så eksempelvis pakninger er fikseret tilstrækkeligt (så denne ikke falder ud under aktivering) eller så rester af mediet, der løber igennem ventilen, ikke stopper uønsket til i bl.a. sprækker.  Afhængig af behov for fysiske indbygningsmål fås modeller med enten stigende eller ikke stigende spindel.

Typiske anvendelsesområder for denne type ventil er vand- og spildevandsapplikationer, kemisk industri, installationer for gas og brændstoffer, marine og offshore samt inden for landbrug. Spade ventiler anvendes i mange applikationer hvor der er partikler i mediet. Det kunne også være bio-masse, gylle, halm og spildevand.

De er typisk udført i enten metal eller plast. For ventiler i metal er det oftest støbejern, bronze eller rustfast stål for ventilhus, en materialeklasse højere for spaden (da den er mest udsat for påvirkning fra mediet – både kemisk men også slid mæssigt). Pakninger vil ofte være af NBR, EPDM eller FKM. Såfremt elastomerer vil skabe problemer i applikationen kan en spadeventil også være metallisk tætte.

En spadeventil bliver oftest brugt når det er nødvendigt med et minimalt tryk tab, og fuldt gennemløb. For at udgå at ventilen går i stykker når den åbnes under højt differenstryk, skal der monteres en trykreduceringsventil. For returmelding af ventilens position kan der monteres signalgivende udstyr. Da ventilen oftest vil være enten åben eller lukket vil påmonterede endestopskontakter i yderpositionerne sende et signal retur til PLC eller andet monitoreringsudstyr. Herved opnås fuld kontrol over driften.