Om spadeventiler

En spadeventil, også kaldet skydespjæld eller spjældventil, er en ventiltype som indgår i produktgruppen afspærringsventiler. Under samme kategori hører bl.a. kugleventiler, butterflyventiler, skråsædeventiler,  slangeventiler samt membranventiler. Spadeventilen finder anvendelse til aflukning af større rørsystemer, medier indeholdende partikler eller slam samt applikationer hvor spadeventilen lukker af ved at skære mediet over (typisk ved viskose medier). En spadeventil er typisk design med det formål at være enten helt lukket eller helt åben, idet en kun delvis åben ventil vil have tendens til at vibrere. En af fordelene ved en spadeventil er et lavt friktionstab når denne er åben.

En spadeventil betjenes enten manuelt (typisk ved at dreje et håndhjul) eller med en påmonteret aktuator (pneumatisk eller elektrisk). På selve spaden er monteret en gevindspindel som ved rotation fører spaden op henholdsvis ned og derved åbner eller lukker ventilen. En standard spadeventil er simpel udført med et ventilhus, en spade samt pakninger dertil. En stor del af teknologien i spadeventilen ligger i tolerancer og tætninger mellem ventilhus og spade. En spadeventil i god kvalitet er designet så eksempelvis pakninger er fikseret tilstrækkeligt (så denne ikke falder ud under aktivering) eller så rester af mediet, der løber igennem ventilen, ikke stopper uønsket til i bl.a. sprækker.  Afhængig af behov for fysiske indbygningsmål fås modeller med enten stigende eller ikke stigende spindel.

Typisk anvendelse hvor en spadeventil anvendes er vand- og spildevandsapplikationer, kemisk industri, installationer for gas og brændstoffer, marine og offshore samt inden for landbrug.

En spadeventil er typisk udført i enten metal eller plast. For ventiler i metal er det oftest støbejern, bronze eller rustfast stål for ventilhus, en materialeklasse højere for spaden (da den er mest udsat for påvirkning fra mediet – både kemisk men også slid mæssigt). Pakninger vil ofte være af NBR, EPDM eller FKM. Såfremt elastomerer vil skabe problemer i applikationen kan en spadeventil også være metallisk tætte.

For returmelding af en spadeventils position kan der monteres signalgivende udstyr. Da ventilen oftest vil være enten åben eller lukket vil påmonterede endestopskontakter i yderpositionerne sende et signal retur til PLC eller andet monitoreringsudstyr. Herved opnås fuld kontrol over spadeventilens drift.