Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om skueglas

Hvad er et skueglas?

Et skueglas bliver også omtalt som et kigglas eller et inspektionsglas. Det kan bruges til at overvåge procceser i industrien. Nå et skueglas er installeret på en rørstreng se ind i røret udefra og sikre at eksempelvis mængde, temperatur, farve eller proces er som ønsket uden at have en flowmåler eller andre måleinstrumenter installeret. Et skueglas er en komponent som typisk indsættes i et rørsystem hvor en del af komponenten er udført i et transparent materiale så det gennemstrømmende medie kan observeres. Dette kunne være for identificering af farve i en væske, om der er partikler indeholdt, eller helt grundlæggende om der er væskeflow eller ej.

Kontakt os her

Hvilket materiale kan man få et skueglas i?

Et skueglas kan være udført i mange forskellige typer materialer, med mange tilkoblingsmuligheder og med flere former for indikatorer der angiver mediets tilstand. Skueglas kan være med flange, gevind eller svejseender og kan monteres på en given rørstreng for eksempel i produktion af fødevare eller på biogasanlæg.

Materialemæssigt vil et skueglas oftest være af samme materiale som resten af det rørsystem det er monteret på, eller af samme materiale som bl.a. ventiler og fittings. Det kan være almindeligt kulstofstål, rustfast stål SS304 eller syrefast stål SS316. Til de mere krævende applikationer kan skueglas også udføres i mere eksotiske materialer såsom Duplex, Super Duplex og Hatelloy. Er der tale om kemiske anlæg vil et valg ofte falde på et plast materiale såsom PVC, PP eller PVDF. Hertil vælges gummimaterialer for tætninger som pakninger og o-ringe afhængigt af mediet der løber igennem komponenten.

Kontakt os her

Hvordan er et skueglas opbygget?

Et skueglas kan være opbygget på flere måder og med mange visualiseringsmuligheder. Den helt grundlæggende visning er uden indvendige komponenter, hvor der blot kan konstateres om væske er til stede og om der er flow. Denne type kan være monteret på et rørsystem eller blot på en tank, så skueglasset i princippet har samme udformning som et koøje. En viderebygning kan være et vingehjul som roterer for at angive hvor hurtigt væsken løber gennem skueglasset.

Skueglasset kan også indgå som en kombineret løsning med flowmåleudstyr eller niveauindikatorer. Monteres et skueglas med et lodretgående transparent rør (af glas eller plast), findes der løsninger hvor en kegle inde i røret indikerer hvor højt eksempelvis en væskestand er. Her vil der forefindes markeringer på glasset med værdier på, så nøjagtig aflæsning kan ske. Tilmed findes der løsninger hvor denne værdi kan viderekommunikeres i form af et 4-20 mA signal, så kontinuerlig monitorering kan registreres. På samme måde som for niveaumåling kan et skueglas også indgå i flowmåling. Hertil fås løsninger hvor man igennem glasset kan aflæse flowhastigheder. Disse kan ligeledes også videreformidles til eksternt udstyr og behandles herfra.

Kontakt os her

I mange situationer hvor der ønskes en mere præcis måling af flow eller niveau kan man med fordel overveje at installere en flowmåler eller en niveaumåler som kan måle væsker, pulver og granulerede materialer i tanke, skibe og VVS

Valg af skueglas afhænger af mange faktorer såsom medie, temperatur, opbygning, formål med mere, og vi kan vejlede til den rigtige løsning.

Kontakt os i dag hvis du har for vejledning

Genebre Skueglas med flange

Kontakt os her