Om elektromekaniske niveau sensorer

Hvad er en niveau sensor

Der foretages niveaumålinger mange steder i industrien. På fabrikker i produktionen, ved dyrkning af planter og grøntsager, forskelligt processudstyr, dambrug, floder og brugsvandtanke skal man ofte overvåge og kontrollere niveauerne og det resterende volumen af ​​væsker, pulver eller granulat. Niveaumålere/Sensorer detekterer og måler materialer som væsker, pulver og granulerede materialer i tanke, skibe og VVS.  Måleren registrer niveauet af en given applikation i en tank eller lign. og foretager en aflæsning af det samlede væskevolumen, -sædvanligvis fra 0 til 100%. Niveaumåleren udsender normalt sin læsning som en lille strøm på 4 til 20mA. (4mA repræsenterer 0%, 20mA repræsenterer 100%, og 12mA repræsenterer 50%). Nogle niveau sensorer kan anvendes i barske forhold med ekstreme temperaturer, tryk, vibrationer og omgivelser. Under disse forhold skal en niveau sensor være ekstremt pålidelig.

Niveausensorer kan man få i flere forskellige længder og til måling af en eller to niveauer på samme sensor og med et on / off signal og et kontinuerligt signal. På nogle elektromagnetiske niveaumålere bruges kraften af ​​en magnet i flyderen til at ændre den elektriske status af en reed switch. Når niveauet af  en væske stiger, bevæger flyderen sig opad. Så snart magneten når til et givent setpunkt, lukker kontakten. Bevægelse begrænses normalt af et mekanisk stop. Hvis der ikke er stop, vender kontakten tilbage til sin oprindelige position, når magneten vender tilbage til udgangspunktet.

Resistive elektromagnetiske målere leverer derimod et kontinuerligt lineært udgangssignal, som ved hjælp af et egnet instrument kan indikere væskeniveauet inde i tanken. Måleren indeholder et sæt aflæsningspunkter hvor afstanden mellem kontakterne er 10 eller 20 mm, og hver punkt er forbundet til en modstand. Magneten på flyderen lukker kontakterne inde i stammen en efter en og er forbundet med et kendt punkt af modstandskæden. Den komplette isolering af kontakterne betyder, at disse måleinstrumenter også kan anvendes i ledende væsker.