En turbiditetsmåling er ofte afgørende for kvalitetssikring og processtyring i en lang række applikationer. Målingen er relevant i processer som drikkevandsproduktion, udledningsovervågning og måling på kvaliteten af en spildevandsrensning.  Turbiditet er et udtryk for uklarheder i et medie og kan beskrives som nedsat gennemsigtighed forårsaget af kolloider eller suspenderet stof.

Vi samarbejder med italienske Chemitec, som fremstiller instrumenter, turbiditetssensorer og -transmittere til målinger i blandt andet vand, spildevand, fødevarer, kemikalier og søvand. Sensorer fra Chemitec tilkobles kontrolinstrumenter som er udviklet på baggrund af digital mikroprocessor teknologi og er kompatibel med MODBUS. Instrumentet bliver også fremstillet til at videresende data via 4-20mA signal. Sensorerne fremstilles i SS316 eller PVC og kan håndtere temperaturer op til 80°C. Målingerne foretages ved anvendelse af den standardiserede 90 ° spredte lysmetode i overensstemmelse med ISO 7027 / EN 27027, hvor mediets turbiditet bestemmes ud fra mængden af spredt lys. Med Chemitec´s sensorer kan der måles turbiditetsværdier op til 30 g/liter. Se det her